Monika Frączek

Monika Frączek

specjalista prawa pracy, posiada ponad 20 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 16 lat pracy w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym była zatrudniona od 1999 r., Od 2002 r. do października 20015 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy MRPiPS. Uczestnik prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie, w tym w zespołach eksperckich, w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz w Parlamencie. W ramach swoich obowiązków brała także udział w sporządzaniu opinii prezentujących poglądy Departamentu z zakresu problematycznych kwestii prawa pracy.

Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2001/2002) oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, w tym właściwego wyboru podstawy zatrudnienia, prawidłowego formułowania postanowień umów o pracę, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej.

Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy (publikowanych m.in. w Służbie Pracowniczej, Poradniku Instytucji Kultury, w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne, czasopismach i poradnikach wydawanych przez wydawnictwa: Wiedza i Praktyka, Beck, Infor). Jest również współautorką książek – poradników dotyczących uprawnień rodzicielskich i terminowych umów o pracę w tym: „Dokumentacja pracownicza do A do Z”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z”, „Świadectwo pracy od A do Z”.

Prowadzone szkolenia