Monika Frączek

Specjalista prawa pracy, posiada 20 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 16 lat pracy w Departamencie Prawa Pracy MRPiPS. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy (publikowanych m.in. w Służbie Pracowniczej, Poradniku Instytucji Kultury, w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne, czasopismach i poradnikach wydawanych przez wydawnictwa: Wiedza i Praktyka, Beck, Infor). 

Prowadzone szkolenia