Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych oraz praktyczna wykładnia

Termin

02-12-2022

Termin

2.12.2022

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowelizacji przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować 

Program

Ochrona trwałości zatrudnienia pracownicy (urzędniczki) w ciąży:

 • Jakie są zasady przedłużenia się umowy terminowej do dnia porodu?
 • Jak się liczy upływ 3 miesięcy ciąży zgodnie z nowym orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Czy trzeba informować pracownicę (urzędniczkę) o przedłużeniu się umowy do dnia porodu? (stanowisko PIP),

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) korzysta z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?

 • Jak należy poprawnie wystąpić o to uprawnienie?
 • Ile godzin wolnego przysługuje pracownikom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 • Jakie dokumenty i oświadczenia trzeba pobrać od pracownika (urzędnika)? Jaka powinna być postać oświadczeń i wniosków pracownika (urzędnika)?

Zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych, w tym:

 • W jakiej sytuacji pracownik (urzędnik) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwało to uprawnienie?
 • Czy konieczny będzie wniosek?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Czy nieudzielanie tego uprawnienia będzie wykroczeniem?

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może korzystać z urlop opiekuńczego?

 • W jakim wymiarze przysługuje urlop opiekuńczy? Co się stanie z niewykorzystanym w danym roku kalendarzowym urlopem opiekuńczym?
 • W jakich sytuacjach pracownik (urzędnik) może skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci trzeba złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?
 • Jakie dane pracownik (urzędnik) musi złożyć we wniosku o taki urlop?
 • Czy pracodawca może odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Jak fakt, że urlop opiekuńczy jest bezpłatny będzie wpływał na uprawnienia pracownika (urzędnika)?
 • Czy urlop opiekuńczy trzeba będzie wskazywać w świadectwie pracy?
 • Jakie naruszenia przepisów o urlopie opiekuńczym będą stanowiły wykroczenie przeciwko prawom pracownika?

W jakich sytuacjach zasadach pracownik (urzędnik) ma prawo do „urlopu” okolicznościowego?

 • Gdzie pracodawca powinien przechowywać wnioski o „urlop” okolicznościowy?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prawo do „urlopu” okolicznościowego?

Na jakich zasadach pracownicy (urzędnicy) – rodzice korzystają z urlopu rodzicielskiego?

 • Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach może on być wykorzystywany przez pracowników (urzędników) - rodziców?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy z urlopu rodzicielskiego pracownicy (urzędnicy) rodzice mogą korzystać na przemian albo w tym samym czasie?
 • Jaki zasiłek macierzyński przysługuje w trakcie urlopu rodzicielskiego?
 • Jakie dokumenty muszą trafić do pracodawcy w związku z korzystaniem przez pracownika (urzędnika) z urlopu rodzicielskiego? Gdzie takie dokumenty trzeba przechowywać i na jakich zasadach?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego? Czy urlop, z którego pracownik (urzędnik) zrezygnuje będzie przepadał?
 • Na jakich zasadach i z jakiej wysokości zasiłkiem macierzyńskim korzystają z urlopu rodzicielskiego pracownicy (urzędnicy) objęci przepisami przejściowymi?

Czy pracownik w trakcie urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego może brać udział w szkoleniach?

Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach:

 • Ile czasu ma pracownik (urzędnik)na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?
 • Ile czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego ma pracownik (urzędnik), którego dziecko urodziło się przed zmianą przepisów?
 • Czy takie same zasady dotyczą ojca adopcyjnego?
 • W jakiej postaci można złożyć wniosek o urlop ojcowski?
 • Czy urlop ojcowski przerywa się na okres hospitalizacji dziecka albo na okres hospitalizacji ojca?
 • Czy wymiar urlopu ojcowskiego wzrasta, gdy pracownik jest ojcem bliźniąt?

Jakie są zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich:

 • Na jakich warunkach będzie odbywał się powrót?
 • Czy nowe zasady będą dotyczyły także powrotu do pracy po urlopie opiekuńczym?
 • Czy dotychczasowe stanowisko pracy pracownika (urzędnika) musi być zlikwidowane, żeby powracał do pracy na inne stanowisko? (orzecznictwo Sądu Najwyższego),

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może korzystać z obniżenia wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego?

 • Jak długo pracownik (urzędnik) będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym?
 • Jak długo pracownik (urzędnik) będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?
 • Czy pracownik (urzędnik) może zrezygnować z obniżenia wymiaru etatu i powrócić do pracy na cały etat albo skorzystać z urlopu wychowawczego?

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może korzystać z elastycznej organizacji pracy?

 • Czy może wnioskować tylko o jeden rodzaj uelastycznienia czy o kilka?
 • Jakie przesłanki musi spełniać pracownik (urzędnik), żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • W jakim terminie i w jakiej postaci pracownik (urzędnik) składa wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Jakie dane trzeba podać we wniosku o elastyczną organizację pracy?
 • Gdzie pracodawca powinien przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy?
 • Na jakich zasadach należy odpowiedzieć na wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może wnioskować o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy i powrót do pracy dotychczasowej?
 • Czy pracodawca musi zaakceptować wniosek o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy?
 • Czy nieprzestrzeganie przepisów o elastycznej organizacji pracy będzie wykroczeniem?

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) może korzystać z urlopu wychowawczego?

 • Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik (urzędnik) wychowuje bliźnięta? (stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP).