Kwalifikacja ekspertów

W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości realizacji zadań przez KSAP, w szczególności wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia i w konsekwencji stałego rozszerzania się zakresu tematyki prowadzonej działalności dydaktycznej, KSAP realizuje działania mające na celu stworzenie bazy ekspertów KSAP. Istnienie takiej bazy umożliwi skuteczny i sprawny dobór najwyższej klasy specjalistów, w momencie, w którym konieczne będzie zaspokojenie pojawiającego się, często nieprzewidywanego wcześniej, zapotrzebowania.

Aby aplikować na eksperta KSAP należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, który będzie podlegał ocenie przez Komisję kwalifikacyjną pod kątem przebiegu dotychczasowej kariery i umiejętności kandydata, zgodnie z określonymi z góry kryteriami, jednolitymi dla wszystkich.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji do bazy ekspertów KSAP, znajdują się w Zarządzeniu.

Formularze zgłoszeniowe:

Pliki do pobrania