Zgłoszenia na szkolenia

Duża czerwona ikonka "małpka" z tyłu ekran monitora

Szkolenia otwarte

Zgłoszenia na szkolenie otwarte

Sposób zgłoszenia na szkolenie otwarte zależy od tego, czy:

 • jesteś pracownikiem urzędu/instytucji administracji publicznej i to Twój urząd/instytucja kieruje Cię na szkolenie (i pokrywa koszt szkolenia)
  • zgłoszenia dokonuje komórka kadrowo-szkoleniowa Twojego urzędu/instytucji poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia (ISRNS) – komórka posiada swój login i hasło
   UWAGA: urzędy / instytucje administracji publicznej nieposiadające jeszcze loginu, proszone są o kontakt na adres: szkolenia@ksap.gov.pl, lub telefonicznie pod nr (22) 60 80 109 lub 609 933 975, w celu utworzenia konta przez KSAP
  • opłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury, która zostanie przesłana Twojemu urzędowi / instytucji administracji publicznej po zakończeniu szkolenia
 • jesteś pracownikiem instytucji/firmy spoza administracji publicznej i to Twoja instytucja/firma kieruje Cię na szkolenie (i pokrywa koszt szkolenia)
  • zgłoszenia dokonuje upoważniony przedstawiciel Twojej instytucji/firmy poprzez wypełnienie formularza
  • opłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury, która zostanie przesłana Twojej instytucji / firmie po zakończeniu szkolenia
 • chcesz uczestniczyć w szkoleniu na „własną rękę” i na własny koszt (zgłaszasz się indywidualnie)
  • wypełnij formularz
  • po otrzymaniu informacji o dostępności miejsca na szkoleniu, ale nie później niż 3 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia zajęć wpłać należność za szkolenie na konto:
   PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
   BIC: PKOPPLPW
   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
   ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
   w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia

UWAGA:

 • KSAP nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na szkolenie
 • cena szkolenia uwzględniona w ofercie jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatek (wyjątek – szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz kursy językowe)

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (nie dotyczy kursów językowych)
  UWAGA: po upływie tego terminu należy sprawdzić możliwość zapisu dzwoniąc pod numer: 22 60 80 109 lub wysyłając wiadomość na adres: szkolenia@ksap.gov.pl
 • rezygnacje nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (później zgłaszający zostanie obciążony opłatą za szkolenie w pełnej wysokości)

Kursy językowe

Zgłoszenia na kursy językowe

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia przyjmowane są zasadniczo 3 razy w roku w terminach wskazanych w ofercie (około 30 stycznia – semestr wiosenny, około 10 czerwca – kursy wakacyjne i około 30 sierpnia – semestr jesienny). Poza tymi terminami, w miarę wolnych miejsc, możliwa jest dodatkowa kwalifikacja na intensywne treningi językowe rozpoczynające się w trakcie semestru
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych – z wyjątkiem intensywnych treningów językowych – przed datą rozpoczęcia zajęć.
  Po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości.

Kwalifikacja do grup

Aby zapewnić najwyższą efektywność nauki musimy zadbać o zakwalifikowanie uczestników do odpowiednich grup. Kwalifikacja odbywa się następująco:

 • semestralne kursy językowe
  • test kwalifikacyjny (online)
 • wakacyjne kursy językowe, specjalistyczne warsztaty językowe i intensywne treningi językowe
  • rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez koordynatora nauczania języka obcego
  • UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
   • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu)
   • posiadają certyfikat znajomości języka obcego (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres lukasz.olszewski@ksap.gov.pl)

Opłata za kurs

 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcyna podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu szkolenia
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć – przelewem na konto:
  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu

Pliki do pobrania