Projekty finansowane z budżetu państwa

flaga i godło Polski

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego został stworzony przez KSAP z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Inicjatywa ta znalazła odzwierciedlenie w deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie 30 września 2011 r.

Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program przewiduje organizację szkoleń w ramach modułów tematycznych: partnerstwo publiczno-prywatne, komunikacja społeczna, ekonomia sektora publicznego, zarządzanie w administracji publicznej (w tym zarządzanie projektami), samorząd, integracja europejska, instytucje i prawo Unii Europejskiej, służba cywilna. W każdym module przewidziane są wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów  i praktyków.

Program finansowany jest ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Kwota przyznana w 2020 r.: 370.370,00 zł
Kwota przyznana w 2021 r.: 347.191,61 zł
Kwota przyznana w 2022 r.: 744.113,05 zł