Kontakt

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273 
info@ksap.gov.pl

dojazd:

z Dworca Centralnego autobusami 128 i 175 w kierunku Okęcia

 • Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego

  Realizuje program kształcenia słuchaczy KSAP. Organizuje seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, staże administracyjne. Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla słuchaczy. Organizuje lingwistyczne postępowanie sprawdzające.

  Kierownik – +48 22 60 80 220                                       
  +48 22 60 80 217, +48 22 60 80 218
  +48 22 60 80 219, +48 22 60 80 221
  +48 22 60 80 222

  Koordynatorzy ds. nauczania języków obcych
  angielski – tel. +48 22 60 80 208
  francuski – tel. +48 22 60 80 210/211
  niemiecki – tel. +48 22 60 80 206
  jezyki@ksap.gov.pl

   

 • Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego

  Przygotowuje szkolenia skierowane do pracowników administracji publicznej. Opracowuje programy szkoleniowe dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych urzędów.
  Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej. 

  Kierownik – +48 22 60 80 106
  +48 22 60 80 101
  +48 22 60 80 109
  +48 22 60 80 111
  +48 22 60 80 112
  +48 22 60 80 163
  szkolenia@ksap.gov.pl

 • Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej

  Realizuje projekty kształceniowe ze środków UE i innych. Organizuje konferencje, seminaria oraz spotkania eksperckie upowszechniające nowe metody pracy w administracji publicznej. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi, organizuje szkolenia i inne przedsięwzięcia służące kształtowaniu administracji publicznej z innych krajów.

  Kierownik – +48 22 60 80 119 
  +48 22 60 80 108 
  +48 22 60 80 120 
  +48 22 60 80 135 
  +48 22 60 80 136
  +48 22 60 80 137
  +48 22 60 80 147
  +48 22 60 80 178

 • Biuro Spraw Personalnych

  Prowadzi sprawy pracownicze i osobowe pracowników oraz słuchaczy KSAP. Realizuje politykę i strategię personalną Dyrektora. Przygotowuje rekrutację kandydatów na słuchaczy KSAP. Organizuje postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników starających się o mianowanie w służbie cywilnej.

  Kierownik – +48 22 60 80 125
  +48 22 60 80 105, +48 22 60 80 127,
  +48 22 60 80 128, +48 22 60 80 129,
  +48 22 60 80 130, +48 22 60 80 131

  rekrutacja@ksap.gov.pl 
  postepowanie@ksap.gov.pl

 • Biuro Ekonomiczno-Finansowe

  Planuje budżet Szkoły na podstawie przyznanych limitów finansowych oraz nadzoruje jego wykonywanie. Prowadzi rachunkowość Szkoły. Sporządza statystyki oraz analizy. Pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów KSAP. Rozlicza prowadzone projekty finansowane z funduszy unijnych oraz pozostałych środków niepochodzących z dotacji podmiotowej.

  Główna księgowa – +48 22 60 80 202
  +48 22 60 80 203
  +48 22 60 80 204
  +48 22 60 80 205

   

 • Biuro Administracyjne

  Prowadzi postępowania przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych. Zarządza mieniem, w tym budynkami Szkoły. 

  Kierownik – +48 22 60 80 174
  +48 22 60 80 171
  +48 22 60 80 177
   

 • Biuro Dyrektora

  Zapewnia obsługę merytoryczną i administracyjną Dyrektora. Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną, w tym portal internetowy Szkoły i serwisy społecznościowe. Prowadzi rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a także wymianę międzyresortową. Prowadzi kancelarię oraz archiwum KSAP. 

  Kierownik – +48 22 60 80 184
  +48 22 60 80 121, +48 22 60 80 122

  Sekretariat Dyrektora – +48 22 60 80 114, +48 22 60 80 116
  sekretariat@ksap.gov.pl

  Kancelaria – +48 22 60 80 173
  Fax: +48 22 60 80 273

 • Radca prawny

  Zapewnia obsługę prawną Szkoły. Nadzoruje prawne aspekty działania Szkoły. Opiniuje projekty umów, porozumień, aktów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne dla Szkoły. Reprezentuje Szkołę w prowadzonych postępowaniach na podstawie udzielonych pełnomocnictw. 

  +48 22 60 80 124

 • Kolegium KSAP

  Al. Solidarności 87A (od ulicy Orlej)
  00-144 Warszawa

  Kierownik – +48 22 62 47 924
  Recepcja – +48 22 62 04 626 

 • Biblioteka

  Prowadzi czytelnię i wypożyczalnię zgromadzonych zasobów KSAP. Udostępnia na miejscu czasopisma polskie i zagraniczne. Umożliwia korzystanie z książek elektronicznych. Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

  Czytelnia – +48 22 60 80 213
  +48 22 60 80 224
  +48 22 60 80 226
  biblioteka@ksap.gov.pl 

 • Inspektor Ochrony Danych

  Marcin Maksymiuk
  iod@ksap.gov.pl

 • Kontakt dla mediów

  Obsługą prasową i informacyjną Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zajmuje się Biuro Dyrektora. Zasady udostępniania informacji reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm.). Biuro Dyrektora odpowiada na wszelkie zapytania, sugestie i propozycje od dziennikarzy dotyczące informacji publicznych.

  +48 22 60 80 121
  693 334 431
  media@ksap.gov.pl

 • Wydawnictwo KSAP

  wydawnictwo@ksap.gov.pl

  +48 22 60 80 121
  +48 22 60 80 122

 • Biuro Informatyki

  Administruje siecią komputerową, serwerami i systemami informatycznymi.

  Kierownik – +48 22 60 80 230
  +48 22 60 80 227
  +48 22 60 80 172