Kontakt

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273 
info@ksap.gov.pl

NIP: 5250006124
REGON: 006472421

dojazd:
z Dworca Centralnego autobusami 128 i 175 w kierunku Okęcia

 • Ośrodek Kształcenia Słuchaczy

  Realizuje program kształcenia słuchaczy KSAP. Organizuje lingwistyczne postępowanie sprawdzające.

  Kierownik – 22 60 80 220
  Kształcenie słuchaczy – 22 60 80 220
  Koordynator ds. nauczania języków obcych – 22 60 80 210

 • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

  Organizuje szkolenia i kursy językowe dla pracowników administracji publicznej, w tym dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych urzędów.

  Kierownik – 22 60 80 106
  Szkolenia – 22 60 80 109
  Kursy językowe – 22 60 80 163
  e-learning – 22 60 80 110
  szkolenia@ksap.gov.pl

 • Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej

  Realizuje projekty szkoleniowe ze środków UE i innych. Organizuje konferencje, seminaria oraz spotkania eksperckie upowszechniające nowe metody pracy w administracji publicznej. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi.

  Kierownik – 22 60 80 119
  owap@ksap.gov.pl

 • Biuro Spraw Personalnych

  Prowadzi sprawy pracownicze i osobowe pracowników oraz słuchaczy KSAP. Organizuje postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej.

  Kierownik – 22 60 80 125
  Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej – 22 60 80 131
  postepowanie@ksap.gov.pl
  Rekrutacja do KSAP – 22 60 80 131
  rekrutacja@ksap.gov.pl 

 • Biuro Ekonomiczno-Finansowe

  Planuje budżet Szkoły oraz nadzoruje jego wykonywanie. Prowadzi rachunkowość Szkoły.

  Główna księgowa – 22 60 80 202

   

 • Biuro Administracyjne

  Prowadzi postępowania przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych. Zarządza mieniem, w tym budynkami Szkoły. 

  Kierownik – 22 60 80 174
  Zmówienia publiczne – 22 60 80 177
  Wynajem sal – 22 60 80 174

 • Biuro Dyrektora

  Zapewnia obsługę merytoryczną i administracyjną Dyrektora. Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną, w tym portal internetowy Szkoły i serwisy społecznościowe. Prowadzi kancelarię oraz archiwum KSAP. 

  Kierownik – 22 60 80 184
  Sekretariat Dyrektora – 22 60 80 116
  sekretariat@ksap.gov.pl

 • Koordynator ds. dostępności

  Sylwia Tymińska
  22 60 80 114
  dostepnosc@ksap.gov.pl

 • Kolegium KSAP

  Al. Solidarności 87A (od ulicy Orlej)
  00-144 Warszawa

  Kierownik – 22 62 47 924, 609 482 973
  Ochrona – 22 62 04 626 

 • Inspektor Ochrony Danych

  Marcin Maksymiuk
  iod@ksap.gov.pl

 • Kontakt dla mediów

  22 60 80 121
  693 334 431
  media@ksap.gov.pl

 • Wydawnictwo KSAP

  22 60 80 121
  22 60 80 122
  wydawnictwo@ksap.gov.pl

 • Biuro Informatyki

  Kierownik – 22 60 80 230

 • Kancelaria, archiwum

  22 60 80 173
  Fax: 22 60 80 273
  kancelaria@ksap.gov.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza /KSAP/SkrytkaESP