Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • okładka publikacji

  30 lat w służbie publicznej

  Publikacja wydana z okazji jubileuszu 30-lecia KSAP. Podsumowaniu dotychczasowej działalności służy oś czasu, dokumentująca wybrane ważne zdarzenia w historii Szkoły. Obchody jubileuszu były również okazją do spojrzenia w przyszłość. Podczas międzynarodowej konferencji zaproszeni eksperci próbowali sformułować wskazówki jakich liderów potrzebuje administracja w przyszłości i jak wspierać rozwój takich osób. W drugiej części tego opracowania można zapoznać się z podsumowaniem sesji oraz wnioskami z tej debaty. 

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Zbiór wybranych narzędzi coachingowych (Coaching Toolkit)

  Zbiór wybranych narzędzi coachingowych dla pracowników sektora publicznego wypracowany w ramach projektu Erasmus+ „Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych” przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Grecji i Polski – wersja polska.

  Pobierz
 • Zbiór wybranych narzędzi coachingowych (Coaching Toolkit)

  Zbiór wybranych narzędzi coachingowych dla pracowników sektora publicznego wypracowany w ramach projektu Erasmus+ „Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych” przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Grecji i Polski – wersja anglojęzyczna.

  Pobierz
 • szara okładka z tytułem publikacji

  Language rights of the citizen of the European Union

  Publikacja Anety Skorupy-Wulczyńskiej poświęcona jest zagadnieniu praw językowych obywatela Unii Europejskiej z perspektywy polityki językowej i porządku lingwistycznego Unii „zjednoczonej w różnorodności” oraz ochrony praw podstawowych. Praca została napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Barcza oraz dr. Łukasza Wardyna – tego drugiego występującego w roli promotora pomocniczego.

  Pobierz
 • granatowa okładka z tytułem "Technologia w walce z wyzwaniami współczesnego świata"

  Technologia w walce z wyzwaniami współczesnego świata

  Słuchacze XXXII Promocji stanęli wobec zadania poszukiwania i analizy rozwiązań cyfrowych, które mogą wspierać Polskę w walce z jednymi z największych wyzwań współczesnego świata – migracją oraz suszą. Podjęty przez pierwszą grupę temat Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w celu usprawnienia polityki migracyjnej RP. Rekomendacje dla Polski jest szczególnie istotny przez pryzmat ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce na wschodniej granicy Polski, ale także w kontekście wielu fal migracji, które na przestrzeni lat przetaczały się przez kraje Unii Europejskiej. Druga grupa warsztatowa podjęła analizę tematu Technologiczne innowacje w dziedzinie rolnictwa w zakresie walki z niedoborami wody oraz przeciwdziałania skutkom suszy. Rekomendacje dla Polski, który jest szczególnie istotny w obliczu zmian klimatu i postępującego ocieplania się naszej planety.

  Pobierz
 • okładka publikacji

  Ochrona zabytków – aspekty materialnoprawne i procesowe

  Praktyczny przewodnik po aspektach prawnych związanych z funkcjonowaniem organów ochrony zabytków w Polsce, odpowiadający aktualnym wyzwaniom służb konserwatorskich. Publikacja zwiera przede wszystkim rozważania dotyczące aktualnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu ochrony zabytków. Przedstawia zarówno zagadnienia materialne, jak i procesowe, przybliżając nie tylko kwestie związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ale również odnosi się do konkretnych postępowań prowadzonych w sprawach z zakresu ochrony zabytków. Publikacja została uzupełniona o bardzo istotną w działaniu administracji część odnoszącą się do kompetencji miękkich pracowników służb konserwatorskich, która będzie ważnym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu urzędów.

  Pobierz
 • Okładka publikacji pt. "Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru"

  Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru

  Publikacja pokonferencyjna „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru” w sposób interdyscyplinarny opisuje zjawisko konsumpcji, co pozwala wypracować adekwatne odpowiedzi na pytania o jej wpływ na przejawy i skutki współczesnego kryzysu środowiskowego. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy i kultury. Od przedstawicieli nauk przyrodniczych począwszy, poprzez przedstawicieli nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, na przedstawicielach nauk humanistycznych i nauk o sztuce skończywszy.

  Pobierz
 • okładka publikacji w kolorze niebieskim.

  Jak współtworzyć nowoczesne państwo na miarę XXI wieku?

  Słuchacze XXXI Promocji stanęli wobec zadania przeprowadzenia analizy wybranych problemów dotyczących współtworzenia nowoczesnego państwa na miarę XXI wieku – tematu przewodniego warsztatów. W ramach pracy grupowej uczestnicy analizowali wskaźniki makroekonomiczne, potencjał technologiczny czy poziom zaangażowania obywatelskiego zarówno Polski, jak i innych krajów europejskich. Starali się określić atrybuty i wyznaczniki, które są niezbędnym fundamentem do budowy innowacyjnego państwa na miarę naszych czasów. Słuchacze sami wybrali przedmiot analizy, tworząc dwa zespoły, które przez kilka miesięcy pracowały nad poniższymi opracowaniami, w których zamieszczone są efekty ich pracy grupowej.

  Pobierz
 • okładka książki

  Naturalny porządek rzeczy w języku

  Książka Pawła Nowaka „Naturalny porządek rzeczy w języku” to bardzo pociągająca, interesująca, poznawczo odświeżająca praca z zakresu współczesnej komunikacji językowej. Nie do końca udało się Autorowi odejść od schematów akademickości czy „uczoności”, ale właśnie dzięki temu otrzymujemy opracowanie dobrze osadzone w tradycji badań językoznawczych i komunikologicznych, o przemyślanej strukturze, z mocno ugruntowaną siatką teoretyczno-terminologiczną, opracowanie napisane ze znawstwem, erudycją, ale i lekkością i swobodą, niewolne od atrakcyjnych metafor  i wstawek metatekstowych niepozbawionych autoironii. (z recenzji prof. Mariusza Rutkowskiego)

  Pobierz
 • Okładka publikacji w kolorze zielonym.

  Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości

  Niniejsza publikacja jest „(…) oryginalnie uporządkowaną dokumentacją aktualnych prób poszukiwania równowagi między cywilizacyjnymi aspiracjami ludzkości a ograniczonymi możliwościami przyrody w ich zaspokajaniu. Dokumentuje ona bowiem właściwe systematycznym badaniom procesów cywilizacyjnych etapy identyfikowania zjawiska paradoksu ekologicznego, rozpoznawania jego przyczyn i wreszcie próby wyznaczenia minimalnych warunków jego przezwyciężenia. (…)”. Fragment recenzji naukowej Ks. prof. ucz. dr hab. Zbigniewa Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana
  Wyszyńskiego w Warszawie.

  Pobierz
 • okładka raportu

  Forum Zarządzania Publicznego 2019

  Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie kolejnego już roku działalności Forum Zarządzania Publicznego i przybliża najważniejsze kwestie poruszane w 2019 r. w trakcie prezentacji, paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych. Były one różnorodne, ponieważ dotyczyły zarówno wykorzystania w instytucjach publicznych sztucznej inteligencji, jak i docenienia zasobu, jakim są trenerzy wewnętrzni. Kolejna edycja konkursu na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych pozwoliła na prezentację kilku ciekawych i ważnych rozwiązań modernizacyjnych w sektorze publicznym.

  Pobierz
 • Nowoczesna infrastruktura jako narzędzie budowy siły i konkurencyjności Rzeczypospolitej

  Niniejsza publikacja stanowi zbiór raportów opracowanych przez

  słuchaczy XXX Promocji Irena Sendlerowa w ramach wspomnianych warsztatów.

  Zadaniem postawionym przed słuchaczami było przeprowadzenie

  analizy wybranych problemów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.

  Słuchacze tworzyli kilkuosobowe grupy, samodzielnie wybierali przedmiot

  analizy, a następnie przez kilka miesięcy pracowali nad raportem prezentującym

  efekty ich badań.

  Pobierz
 • okładka publikacji - górna część na bordowym tle tytuł publikacji, dolna część na białym tle podtytuł

  Trenerzy edukatorzy w sektorze publicznym

  Materiał kursu szkoleniowego dla trenerów edukatorów administracji publicznej Trainers Educators Training Course, wypracowany w ramach projektu Erasmus+ przez międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski – wersja polskojęzyczna.

  Pobierz
 • okładka raportu

  Forum Zarządzania Publicznego 2018

  Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie kolejnego roku działalności Forum Zarządzania Publicznego i przybliża najważniejsze kwestie poruszane w 2018 roku w trakcie prezentacji, paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych. Były to między innymi ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku urzędnika, zamówienia publiczne, różnorodność pokoleniowa.

  Pobierz
 • okładka publikacji "Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS"

  Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS

  Publikacja stanowi podsumowanie i uporządkowanie rozległej problematyki objętej projektem LEGIS, w szczególności kwestii, które w trakcie szkoleń budziły największe zainteresowanie, oraz tych, które były punktem wyjścia do dyskusji wokół prób wypracowania jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne. W publikacji można znaleźć zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom.

  Pobierz

Strony