Zaproponuj szkolenie

Dane kontaktowe

Jeśli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś szkolenia, którego szukasz, zwróć się do nas – sprawdzimy co można w tej sprawie zrobić.

W tym celu wypełnij powyższy formularz.

Oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) RODO niniejszym:

1.Administratorem udostępnionych przeze mnie danych osobowych jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-922), przy ulicy Wawelskiej 56. 2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl 3.Celem przetwarzania moich danych jest zapewnienie możliwości kontaktu roboczego w sprawie złożonej przeze mnie propozycji szkolenia. 4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 5.Udostępnienie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych uniemożliwi jednak ewentualne nawiązanie kontaktu roboczego w celu omówienia / doprecyzowania złożonej przeze mnie propozycji szkolenia. 6.Moje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 7.Moje dane nie będą profilowane. 8.Moje dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 9.Przysługuje mi prawo do: a)wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b)dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt

pracownicy Ośrodka Kształcenia Ustawicznego: