Kariera w administracji publicznej

czterech młodych uśmiechniętych ludzi, w tle półki z książkami

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom wszechstronne przygotowanie do efektywnej realizacji zadań publicznych dla dobra wspólnego. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają im solidne podstawy rozwoju dalszej profesjonalnej kariery w instytucjach publicznych.

Ponad 1 400 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Zgodnie z ustawą o KSAP absolwenci Szkoły są zobowiązani do pracy w urzędach administracji publicznej przez 3 lub 5 lat (w zależności od trybu kształcenia). Oferowane absolwentom stanowiska pracy to przeważnie stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, rzadziej naczelnika wydziału. Dalsza kariera i szanse awansu zależą od zaangażowania absolwenta.

grafika przedstawiająca miejsca pracy absolwentów KSAP

Mianowanie

Dyplom ukończenia KSAP umożliwia uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej - wystarczy podjąć zatrudnienie do końca maja danego roku, aby jeszcze w tym samym roku (najczęściej w grudniu) zostać mianowanym.

Urzędnicy to specjalna kategoria osób zatrudnionych w korpusie służby cywilnej. Istotę tego stanowiska dobrze określa ślubowanie składane podczas mianowania:

"Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą"

(art. 50 ustawy o służbie cywilnej)

Urzędnik mianowany zobowiązuje się do szczególnej staranności w realizacji swoich obowiązków, co oznacza przede wszystkim rozumienie pojęcia służby publicznej, którą realizuje.

Konsekwencją większej dyspozycyjności są szczególne uprawnienia, do których należą:

  • większa stabilność zatrudnienia,
  • zwiększony wymiar urlopu,
  • dodatek służby cywilnej.

Aktywność absolwentów KSAP

Absolwenci KSAP tworzą szczególną społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach polskiej administracji publicznej.

Absolwenci KSAP utrzymują stałe więzi ze Szkołą, propagują jej tradycje i współczesne osiągnięcia. Powracają do KSAP jako praktycy służąc jako mentorzy, prowadząc zajęcia i warsztaty dla młodszych roczników.

Absolwenci Szkoły działają również społecznie poprzez swoje organizacje:

Pliki do pobrania