Współpraca międzynarodowa

powiewające flagi państw członkowskich UE

KSAP funkcjonuje na arenie międzynarodowej, stawiając na dialog i wymianę doświadczeń z wieloma podmiotami zagranicznymi. 

Celem współpracy międzynarodowej jest podnoszenie jakości realizowanych w KSAP szkoleń i innych przedsięwzięć służących kształceniu i podwyższaniu kwalifikacji pracowników administracji publicznej z Polski oraz dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji ustrojowej z urzędnikami spoza Polski.

Międzynarodowe projekty KSAP

W ramach międzynarodowej działalności KSAP realizowane są szkoleniowe projekty krótko- i długofalowe, m.in. wizyty studyjne, seminaria i szkolenia dedykowane oraz projekty bliźniacze.  

KSAP na arenie międzynarodowej

KSAP współpracuje z bliźniaczymi instytucjami kształcenia kadr urzędniczych, jednostkami administracji publicznej spoza Polski oraz bierze czynny udział w pracach organizacji międzynarodowych wspierających rozwój nauk administracyjnych, m.in.:

  • International Institute of Administrative Sciences (IIAS)
  • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA)
  • Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA)
  • Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee).

 

loga międzynarodowych sieci współpracy

 

Zobacz programy i projekty realizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej