Chcesz być na bieżąco?


ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER KSAP !!!

Będziemy informować Cię o planowanych szkoleniach i innych ciekawych wydarzeniach takich jak konferencje, wykłady eksperckie, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, spotkania będące okazją do poszerzenia wiedzy na temat najnowszych trendów w zarządzaniu publicznym oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu działania administracji.


W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem udostępnionych przeze mnie danych osobowych jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-922), przy ulicy Wawelskiej 56.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w KSAP: iod@ksap.gov.pl
 3. Celem przetwarzania moich danych jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 5. Udostępnienie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych uniemożliwi jednak otrzymywanie elektronicznego newslettera KSAP.
 6. Moje dane osobowe zostaną przekazane jedynie podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP, na podstawie umowy powierzenia danych.
 7. Moje dane nie będą profilowane.
 8. Moje dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 9. Przysługuje mi prawo do:
  a) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  b) dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora,
  c) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.