E-learning

Zdjęcie dłoni która pisze na laptopie

Przejdź do Elektronicznej Platformy Szkoleniowej

Elektroniczna Platforma Szkoleniowa

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (EPS). Na platformie będą sukcesywnie zamieszczane e-szkolenia i e-kursy, które w efektywny sposób zapewnią dostęp do wiedzy z zakresu najważniejszych zagadnień niezbędnych w pracy urzędnika.

EPS umożliwi Państwu korzystanie z kursów/szkoleń w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu, zwiększając w ten sposób dostępność wiedzy niezbędnej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn mają mniejsze możliwości skorzystania z tradycyjnych form szkoleniowych. KSAP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość merytoryczną i techniczną kursów/szkoleń dostępnych na EPS. 

Szczegółowe zasady korzystania z EPS określa Regulamin EPS.

Dostępne e-kursy i e-szkolenia 

 1. E-Służba Przygotowawcza (płatny)
 • pozwala na prawidłowe przeprowadzenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
  WAŻNE! Kurs e-Służba Przygotowawcza został zaakceptowany przez Szefa Służby Cywilnej w zakresie zagadnień związanych ze służbą cywilną.
   
 • obejmuje trzy odrębne szkolenia:
 1. Postawy urzędnicze w służbie cywilnej
  Kształcenie świadomości nowo przyjętego członka korpusu w przedmiocie specyfiki funkcjonowania w uwarunkowaniach publicznoprawnych
 2. Podstawowe procedury w administracji publicznej
  Zarysowanie środowiska działania korpusu służby cywilnej, przedstawienie elementarnej siatki pojęciowej, przywołanie podstawowych (ogólnych) procedur administracyjnych
 3. Wybrane zagadnienia merytoryczne – legislacja, informacja publiczna, finanse publiczne, zamówienia publiczne
  Zaprezentowanie wybranych zagadnień merytorycznych o  uniwersalnym charakterze dla całego korpusu urzędniczego; kształcenie profesjonalnych umiejętności urzędniczych
 • dostępne są następujące opcje:
 1. cały kurs e-Służby Przygotowawczej (trzy e-szkolenia wraz z testami sprawdzającymi) – 200 zł netto
 2. cały kurs e-Służby Przygotowawczej wraz z egzaminem on-line – 230 zł netto
 3. egzamin on-line – 50 zł netto
 4. pojedyncze szkolenie (każde zakończone testem sprawdzającym) – 80 zł netto
   

II. Weryfikacja osób (płatny)

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie miejsc w świecie on-line, gdzie dostępne są zasoby pozwalające na weryfikację osób. Wszystkie prezentowane źródła informacji są ogólnodostępne i nie są wymagane specjalne uprawnienia pozwalające na pozyskanie danych i informacji. 

Szkolenie składa się z następujących części:

 1. Wyszukiwarki
 2. Życiorys, dorobek naukowy i kwalifikacje
 3. Rejestr firm i działalności gospodarczej oraz powiązania osobowe
 4. Media społecznościowe
 5. Wyszukiwanie danych kontaktowych
 6. Test sprawdzający

Cena szkolenia – 130 zł netto

III. Szkolenia przygotowane w ramach projektu LEGIS (bezpłatne)

 1. Rządowy Proces Legislacyjny – to szkolenia mające zapoznać uczestników z przebiegiem rządowego procesu legislacyjnego, wraz z omówieniem i wyjaśnieniem każdego z jego etapów, zawierające rekomendacje, co do sposobu realizowania poszczególnych czynności proceduralnych.
 2. Zasady Techniki Prawodawczej – to szkolenie, którego celem jest przybliżenie uczestnikom zagadnień z zakresu tworzenia prawa określonych w Konstytucji RP i w orzecznictwie TK oraz zapoznanie z technikami tworzenia przepisów zawartymi w Zasadach techniki prawodawczej, w szczególności techniki konstruowania ustaw i rozporządzeń.

IV. Szkolenia z obszaru HR i zarządzania (płatne)

 1. Kierownik w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania - cena 249,00 zł netto
  Szkolenie jest skierowane do kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych, którzy chcą dużo skuteczniej zarządzać pracownikami i uzyskiwać lepsze efekty wspólnej pracy osiągający jednocześnie większy komfort w zarządzaniu.
 2. Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją? – cena 249,00 zł netto
  Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego przeprowadzenia ocen okresowych w służbie cywilnej i to zarówno w charakterze oceniającego, jak i osoby nadzorującej proces ocen w urzędzie. Ponadto, celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych porad dotyczących tego procesu, które będą odpowiedzią na częste zarzuty, że oceny są fikcją. Dlaczego się tak dzieje i co zrobić żeby tak nie było? – na te pytania także padną odpowiedzi.
 3. Opisywanie stanowisk pracy – cena 249,00 zł netto
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania opisów stanowisk pracy, a także omówienie najczęstszych błędów pojawiających się zarówno w organizacji całego procesu jak i w samych opisach. Koncentracja na praktycznych aspektach opisów stanowisk pracy to atut tego szkolenia, wynikający z doświadczeń prowadzącego który omawia dziesiątki zagadnień o które był pytany podczas szkoleń prowadzonych z tego tematu przez ostatnie 14 lat w różnych urzędach wdrażających ten system.
 4. Wartościowanie stanowisk pracy – cena 249,00 zł netto
  Szkolenie skierowane jest do członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.
 5. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej – cena 439,00 zł netto
  Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Jest skierowane jest do:
 • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
 • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
 • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wskazane powyżej szkolenia z obszaru HR i zarządzania są również dostępne w wygodnych pakietach:

 1. Efektywny kierownik – cena 899 zł netto
  Szkolenie jest połączeniem 5 szkoleń:
 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania
 • Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?
 • Opisywanie stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 1. Przeprowadzanie ocen okresowych w służbie cywilnej a efektywność zarządzania ludźmi w instytucji publicznej – cena 399,00 zł netto
  Szkolenie jest połączeniem 2 szkoleń:
 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania
 • Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?
 1. Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy – jak realnie i skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie? – cena 399,00 zł netto
  Szkolenie jest połączeniem 2 szkoleń:
 • Opisywanie stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy

Jak skorzystać z e-kursu (e-szkolenia)

 • jeśli jesteś pracownikiem urzędu / instytucji administracji publicznej i to Twój urząd / instytucja wykupuje dla Ciebie kurs płatny (użytkownik z instytucji) – zgłoszenia dokonuje komórka kadrowo-szkoleniowa Twojego urzędu / instytucji poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia (ISRNS) – komórka posiada swój login i hasło. W przypadku kursów płatnych opłata za kurs następuje na podstawie faktury, która zostanie przesłana Twojemu urzędowi / instytucji administracji publicznej po udostępnieniu zgłoszonej osobie danych do logowania.

  UWAGA! Urzędy / instytucje administracji publicznej niepodsiadające jeszcze loginu, proszone są o kontakt na adres: szkolenia@ksap.gov.pl(link sends e-mail), lub telefonicznie pod nr (22) 60 80 109 lub 609 933 975, w celu utworzenia konta przez KSAP.

 • jeśli chcesz zrealizować kurs płatny indywidualnie czyli na „własną rękę” i na własny koszt (użytkownik indywidualny) – przejdź do Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (EPS), dodaj kurs do koszyka i postępuj dalej zgodnie ze wskazówkami. Opłata za kurs jest realizowana poprzez serwis płatności elektronicznych. W przypadku problemów z skorzystaniem z serwisu płatności elektronicznych prosimy o kontakt: eps@ksap.gov.pl, tel. 22 60 80 110
   
 • w przypadku kursów bezpłatnych – przejdź do Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (EPS), dodaj kurs do koszyka i postępuj dalej zgodnie ze wskazówkami.

Ukończenie e-kursu (e-szkolenia)

 • uzyskanie pozytywnego wyniku z każdego z testów sprawdzających (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi)
 • potwierdzane zaświadczeniem o ukończeniu kursu/szkolenia

UWAGA! Usługi płatne są dostępne wyłącznie przez określony czas (sprawdź Regulamin EPS).

Test sprawdzający a egzamin on-line

 • w okresie dostępności kursu lub szkolenia test sprawdzający można powtarzać dowolną liczbę razy (aż do skutku)
 • egzamin on-line może być przeprowadzony tylko raz (nie ma możliwości powtórzenia). Od momentu rozpoczęcia egzaminu użytkownik ma 75 minut na jego rozwiązanie
 • zdanie egzaminu on-line potwierdzane jest specjalnym certyfikatem o zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej (oddzielnym od zaświadczenia o ukończeniu kursu). Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest możliwe tylko w wyniku udzielenia co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi

UWAGA! To urzędy zapewniają warunki gwarantujące samodzielne przeprowadzenie egzaminu on-line przez uczestników (odpowiedni nadzór w trakcie egzaminu).

Kontakt

W sprawie Elektronicznej Platformy Szkoleniowej:

Pliki do pobrania