Szkolenia

na granatowym tle niebieskie koło, w środku "Szkolenia KSAP", wokół ikony i napisy "7000 uczestników", "415 urzędów", "70 kursów językowych", "94% satysfakcji", "150 trenerów", "450 szkoleń"

Szkolenia otwarte

 • przewidziane w otwartej ofercie przygotowywanej cyklicznie dwa razy do roku,
 • można je znaleźć w wyszukiwarce szkoleń, w kalendarzu szkoleń
 • dostępne dla wszystkich chętnych (z administracji i spoza administracji) w miarę wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • w razie braku miejsc na danym szkoleniu i zebrania się kolejnej grupy możliwe jest uruchomienie dodatkowego terminu szkolenia – jeśli nie mogłeś uczestniczyć w szkoleniu z powodu braku miejsc zgłoś nam swoje zainteresowanie wysyłając wiadomość na adres: szkolenia@ksap.gov.pl – poinformujemy Cię, gdy zbierze się większa grupa i ustalimy kolejny termin
 • płatne (koszt szkolenia pokrywa zgłaszający)
 • odbywają się w siedzibie KSAP lub w formie online live
 • zapisz się już dziś

Oferta do pobrania

Szkolenia zamknięte (dedykowane)

 • organizowane na zlecenie urzędów / instytucji / firm – jeśli potrzebujesz szkolenia dla Twoich pracowników, zgłoś nam zapotrzebowanie na adres: szkolenia@ksap.gov.pl
 • przygotowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zlecającego
 • dostępne wyłącznie dla pracowników zlecającego
 • płatne (koszt szkolenia pokrywa zlecający)
 • mogą odbywać się w siedzibie KSAP, siedzibie zlecającego, wynajętych salach konferencyjnych lub ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych (szkolenia wyjazdowe)

Szkolenia centralne

 • organizowane w ramach projektów szkoleniowych planowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej
 • można je znaleźć w wyszukiwarce szkoleń i kalendarzu szkoleń
 • dostępne wyłącznie (!) dla członków korpusu służby cywilnej zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Szefa Służby Cywilnej
 • bezpłatne (koszt szkolenia pokrywa Szef Służby Cywilnej)
 • odbywają się w siedzibie KSAP lub miastach wojewódzkich (dla terenowej administracji rządowej)

Dłuższe formy szkoleniowe

 • bardziej kompleksowe lub pogłębione szkolenia z określonego zakresu tematycznego, tzw. studium
 • trwające od kilku do kilkunastu dni
 • można je znaleźć w zakładce dłuższe formy szkoleniowe lub w wyszukiwarce szkoleń
 • dostępne zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla danego studium (otwarte lub zamknięte)
 • płatne (cenę szkolenia pokrywa zgłaszający)
 • odbywają się w siedzibie KSAP lub w formie online live

Kursy językowe

 • przewidziane w otwartej ofercie szkoleń,
 • można je znaleźć w wyszukiwarce szkoleń
 • mogą być również organizowane na zlecenie urzędów / instytucji / firm tylko dla ich pracowników – jeśli potrzebujesz kursu językowego dla Twoich pracowników zgłoś zapotrzebowanie na adres: anna.michalowska@ksap.gov.pl
 • z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego
 • realizowane w podziale na semestr wiosenny, jesienny oraz kursy wakacyjne
 • realizowane w następujących formach:
  • semestralne kursy językowe (50 godzin dydaktycznych – zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne)
  • wakacyjne kursy językowe (20  lub 40 godzin dydaktycznych – zajęcia przez 3, 5 lub 10 kolejnych dni roboczych po 4-6,6 godzin dydaktycznych)
  • specjalistyczne warsztaty językowe (24 godziny dydaktyczne – zajęcia przez 6-12 tygodni - 1 lub 2 razy w tygodniu po 90-180 minut)
  • intensywne treningi językowe (20 godzin dydaktycznych – zajęcia zasadniczo przez 3 dni w tygodniu po 6,6 godzin dydaktycznych każdego dnia)
 • płatne (koszt szkolenia pokrywa zgłaszający)
 • zajęcia odbywają się w siedzibie KSAP lub w formie online live

Pliki do pobrania