Kontakt

szkic budynku KSAP

Dla kandydatów

Obsługa Internetowego Systemu Zgłoszeń
Biuro Spraw Personalnych
Tel. +48 22 60 80 131

W sprawach merytorycznych
Ośrodek Kształcenia Słuchaczy
+48 22 60 80 218
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220                                       
+48 22 60 80 217

E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl


Dla słuchaczy

Ośrodek Kształcenia Słuchaczy
Kierownik ośrodka – tel. +48 22 60 80 220
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 218
+48 22 60 80 219
+48 22 60 80 221
+48 22 60 80 222

Kolegium KSAP
Al. Solidarności 87A (od ulicy Orlej)
00-144 Warszawa
Kierownik – tel. +48 22 62 47 924
Recepcja – tel. +48 22 62 04 626