Projekty aktualnie realizowane


Projekty adresowane do administracji polskiej – krajowe


Logo Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego


Zintegrowani

  • projekt realizowany we współpracy z MFiPR
  • finansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich 

Projekty adresowane do administracji polskiej – ponadnarodowe


osiem skrzyżowanych rąk, napis Akademia zarządzania

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

  • I stopień – zarządzanie operacyjne
  • 20 dni szkoleniowych
  • realizowana we współpracy z HAUS (Helsinki), UPS (Budapeszt)
  • finansowany ze środków UE (w ramach POPOWER)

Projekty adresowane do administracji spoza Polski


logo partnerstwa wschodniego

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

  • finansowana ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP