Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

Logo Partnerstwa Wschodniego

AAPPW

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego został stworzony przez KSAP z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Inicjatywa ta znalazła odzwierciedlenie w deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie 30 września 2011 r.

Cel

 • wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program

Program przewiduje organizację szkoleń w ramach modułów tematycznych: partnerstwo publiczno-prywatne, komunikacja społeczna, ekonomia sektora publicznego, zarządzanie w administracji publicznej (w tym zarządzanie projektami), samorząd, integracja europejska, instytucje i prawo Unii Europejskiej, służba cywilna. W każdym module przewidziane są wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków.

Finansowanie projektu

Program finansowany jest ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

logo polskiej pomocy

Broszura informacyjna

Dotychczas zrealizowane szkolenia

2023

 1. Wizyty studyjne w służbie cywilnej (9-20.10.2023)
 2. Wdrażanie polityki regionalnej – polskie dobre praktyki (6-9.11.2023)
 3. Ceny transferowe i współpraca administracyjna w VAT – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (20-24.11.2023)
 4. Wdrażanie polityki regionalnej – polskie dobre praktyki (4-8.12.2023)

2022

 1. Ochrona konkurencji – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (17-21.10.2022)
 2. System dozoru elektronicznego i probacja – szkolenie dla przedstawicieli służby probacyjnej Armenii (24-28.10.2022)
 3. Przeciwdziałanie korupcji i walka z szarą strefą – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (14-18.11.2022)
 4. Kontrola koncentracji – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (21-25.11.2022)
 5. Wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej  krajów Partnerstwa Wschodniego. (28.11.-9.12.2022)

2021 

 1. Działania antykorupcyjne w urzędzie. Szkolenie dla urzędników z państw Partnerstwa Wschodniego. (27.09-01.10.2021)
 2. Probacja, mediacja i system dozoru elektronicznego. Szkolenie dla urzędników z Armenii. (18-22 października 2021)
 3. Wirtualne wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (15-19.11.2021)
 4. Wdrażanie zapisów umów stowarzyszeniowych DCFTA w zakresie polityki handlowej i celnej, dla przedstawicieli administracji rządowej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (6-10.12.2021)

2020

 1. Wdrażanie zapisów Umów Stowarzyszeniowych/DCFTA dla przedstawicieli administracji rządowej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w zakresie ochrony środowiska (26-30.10.2020)​
 2. Planowanie i efektywne wdrażanie polityk publicznych jako instrumentu zarządzania publicznego dla urzędników gruzińskich. Moduł zrealizowany we współpracy z Zhvania School of Public Administration (ZSPA) (16-20.11.2020)​
 3. Przeciwdziałanie korupcji dla wszystkich krajów PW (07-11.12.2020 r.)​

2019

 1. Study visits in the Civil Service: Strengthening the System of Human Resource Management in the Civil Service of the Eastern Partnership Countries (29.09-12.10.2019)
 2. Zarządzanie strategiczne państwem w kontekście integracji europejskiej (21-25.10.2019) 
 3. Wdrażanie Umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów (18-22.11.2019)  
 4. Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2-6.12.2019)

2018

 1. Wizyty studyjne Secondments in the Civil Service. Strengthening the System of Human Resource Management in the Civil Service of the Eastern Partnership Countries (24.09-5.10.2018)
 2. Zapobieganie i zwalczanie korupcji na Ukrainie (22-26.10.2018)
 3. Wdrażanie umów DCFTA w dziedzinie ochrony środowiska (12-16.11.2018)
 4. Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) (3-7.12.2018)

2017

 1. Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (02-13.10.2017)
 2. Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji na Ukrainie (23-27.10.2017)
 3. Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) (13-17.11.2017)
 4. Wdrażanie umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolnymi (4-8.12.2017)

2016

 1. Staże w służbie cywilnej (17-28.10.2016)
 2. Przeciwdziałanie korupcji na Ukrainie (14-18.11.2016)
 3. Wdrażanie DCFTA w zakresie rolnictwa i handlu produktami rolnymi (21-25.11.2016)
 4. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (5-9.12.2016) 

2015

 1. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (14-18.09.2015)
 2. Wdrażanie umów stowarzyszeniowych z UE oraz umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA) (12-16.10.2015)
 3. Przeciwdziałanie korupcji na Ukrainie. Tworzenie i wdrażanie resortowych programów antykorupcyjnych (16-20.11.2015)
 4. Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (30.11-11.12.2015)

2014

 1. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (07-12.09.2014)
 2. ​Staże w służbie cywilnej dla wszystkich krajów PW (19.10-01.11.2014)
 3. Integracja europejska dla Gruzji i Mołdawii (03-07.11.2014)
 4. Przygotowanie do przystąpienia do WTO dla Białorusi (16-22.11.2014) 

2013

 1. Reforma samorządu terytorialnego w Gruzji (07-11.10.2013)
 2. Służba cywilna: zasady, instytucje i praktyka dla wszystkich krajów PW (21-25.10.2013)
 3. Negocjacje unijne dla Mołdawii (18-22.11.2013)

2012

 1. Zarządzanie godnościowe przez wartości (02-13.07.2012)
 2. Otoczenie gospodarcze systemu finansów publicznych (17-28.09.2012)
 3. Trzeci moduł, tj. Strategiczny kurs na temat współpracy Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony organizowany był we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Folke Bernadotte Academy ze Szwecji:
  Współpraca Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (08-12.10.2012, 1 część w Krajowej Szkole Administracji Publicznej)
  Współpraca Unii Europejskiej z Partnerami Wschodnimi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (05-09.11.2012, 2 część w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE w Brukseli)

2011

 1. Partnerstwo publiczno-prywatne (17-28.10.2011)
 2. Komunikacja społeczna (21.11- 02.12.2011)

Materiały wideo nt. AAPPW

Zobacz zwiastun w serwisie YouTube.
Zobacz pełną wersję filmu w serwisie YouTube.

Materiały wideo o Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w kilku różnych wersjach językowych prezentowane w serwisie YouTube:

Pliki do pobrania

Wideo