Forum Zarządzania Publicznego

Uczestnicy spotkanie siedzą na auli, przy mównicy stoi Pan i przemawia

Wspólny projekt KSAP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Strona Forum Zarządzania Publicznego

  Cel

  Wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez:

  • zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej,
  • dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych,
  • stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

  Adresaci

  Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

  Forma realizacji

  W ramach Forum organizowane są spotkania wymiany dobrych praktyk, dyskusje panelowe, miniwarsztaty, seminaria oraz konferencje poświęcone zagadnieniom w wybranych dziedzinach zarządzania instytucjami publicznymi.

  Konkurs

  Forum organizuje konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania wdrożone w polskiej administracji, w kategoriach: instytucja i menedżer.

  Partnerzy

  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW),
  • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST),
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Logo Forum Zarządzania Publicznego