Kontakt

Fragment budynku KSAP

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

szkolenia@ksap.gov.pl

Kierownik Ośrodka Kształcenia Ustawicznego
Natalia Kołodziej-Leszek – natalia.kolodziej-leszek@ksap.gov.pl , 22 60 80 106, 609 210 857 

Koordynator Szkoleń
Anna Michałowska – anna.michalowska@ksap.gov.pl, 22 60 80 109, 609 933 975 

Szkolenia