Kontakt

Fragment budynku KSAP

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego

Kierownik ośrodka – 22 60 80 106
Koordynator szkoleń – 22 60 80 109
E-learning – 22 60 80 110
Kursy językowe – 22 60 80 163
Faktury – 22 60 80 101

szkolenia@ksap.gov.pl