Twinning

Zgromadzeni goście na Auli KSAP

Twinning to partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów Unii Europejskiej.

Program powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 roku. Głównym celem współpracy bliźniaczej jest wspieranie instytucji publicznych oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Obecnie współpraca twinningowa ma szczególne znaczenie w tworzeniu nowoczesnej administracji państwowej w krajach kandydujących do UE oraz w nowo przyjętych państwach członkowskich. Projekty twinningowe są realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń oraz wizyt studyjnych w instytucjach kraju dawcy pomocy. 

Projekty twinningowe KSAP

Więcej informacji o twinningu na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.