25.02.2015
Projekty szkoleniowe

Projekt “Support to civil service development in Ukraine” zakończony sukcesem!

KSAP we współpracy z brytyjską National School of Government International przez blisko trzy lata wspierała służbę cywilną na Ukrainie.

Przy stole prezydialnym siedzą prelegenci, a wśród nich Jan Pastwa

System zarządzania służbą cywilną na Ukrainie

Głównym celem współpracy realizowanej w ramach kontraktu twinningowego było wsparcie systemu zarządzania służbą cywilną na Ukrainie oraz instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie służby cywilnej tj. Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Cywilnej (NAUCS).

Projekt przyczynił się do rozwoju instytucjonalnego Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Cywilnej (NAUCS) m.in. poprzez:

  • opracowanie średniookresowego planu rozwoju instytucjonalnego NAUCS,
  • przygotowanie narzędzi i dzielenie się doświadczeniami w dziedzinie strategicznego zarządzania zasobami Agencji i całego systemu służby cywilnej, w tym upowszechnienie modelu Common Asssesment Framework (CAF).

Szkolenia i rekomendacje dla ukraińskiej służby cywilnej

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi polscy i brytyjscy eksperci wypracowali rekomendacje oraz przeprowadzili szereg szkoleń w następujących obszarach HR:

  • proces rekrutacji i selekcji do służby cywilnej,
  • wartościowanie i opis stanowisk w oparciu o kompetencje,
  • rozwój zawodowy w służbie cywilnej.

Jak wesprzeć służbę cywilną na Ukrainie?

Bardzo ważnym obszarem współpracy była również pomoc w opracowaniu nowej legislacji regulującej funkcjonowanie służby cywilnej w administracji rządowej oraz na szczeblu samorządowym. Polskie doświadczenia okazały się niezwykle cenne w przygotowaniu nowej ustawy o służbie cywilnej zgodnej ze standardami europejskimi, która obecnie jest przedmiotem prac w parlamencie ukraińskim. W ramach projektu wypracowano także strategię komunikacyjną wspierającą reformę służby cywilnej na Ukrainie.

Podsumowanie projektu

Projekt o wartości 1,5 mln euro zaczął się w styczniu 2012 r. i był realizowany przez 35 miesięcy. Pomoc na rzecz budowy profesjonalnej, etycznej i neutralnie politycznej służby cywilnej na Ukrainie została sfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu ENPI (European Neighbourhood Policy Instrument).

Współpraca bliźniacza

Twinning to partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów Unii Europejskiej. Program powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 roku. Głównym celem współpracy bliźniaczej jest wspieranie instytucji publicznych oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Obecnie współpraca twinningowa ma szczególne znaczenie w tworzeniu nowoczesnej administracji państwowej w krajach kandydujących do UE oraz w nowo przyjętych państwach członkowskich. Projekty twinningowe są realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń oraz wizyt studyjnych w instytucjach kraju dawcy pomocy. 

Przeczytaj więcej na temat twinningu