Zagraniczne szkolenia praktyczne

Flaga Unii Europejskiej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zrealizowała projekt „Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

Projekt „Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” był realizowany od 2008 r. do końca 2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: „Dobre Rządzenie” (Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”).

Dzięki projektowi słuchacze KSAP od 2008 r. odbyli liczne wizyty studyjne. Służyły one pogłębianiu ich wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów funkcjonowania instytucji UE czy różnych aspektów polskiej obecności w UE, sposobu realizacji interesów i prowadzenia polityki europejskiej przez inne kraje UE, funkcjonowania administracji odwiedzanych państw.

Wizyty zorganizowane w ramach Projektu

2008

 • Jesienią 2008 roku odbyła się pierwsza wizyta w Brukseli. Słuchacze odwiedzili między innymi Parlament Europejski, Komisję Europejską, Kwaterę Główną NATO, Przedstawicielstwo RP przy UE, Przedstawicielstwo Austrii przy UE, The Centre for European Policy Studies, European Administrative School, Flemish Public Administration.
  Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

2009

 • Na przełomie czerwca i lipca 2009 roku odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach projektu. Zajęcia odbywały się w Berlinie, Maastricht oraz Paryżu. Słuchacze uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych tematyce partycypacji społecznej w działaniu polskiej administracji publicznej na tle rozwiązań w krajach Unii Europejskiej.
  Partycypacja społeczna w działaniu administracji na tle rozwiązań w państwach UE
   
 • W listopadzie 2009 roku Promocja XIX Królowa Jadwiga uczestniczyła w kolejnej wizycie studyjnej w ramach Projektu. Zajęcia odbywały się w Londynie, gdzie miało miejsce wiele spotkań poświęconych tematyce funkcjonowania brytyjskiej administracji.
 • Na przełomie listopada i grudnia 2009, XIX Promocja odbyła kolejną wizytę studyjną – tym razem do Brukseli. Wzorem roku 2008 słuchacze odwiedzili między innymi Parlament Europejski, Komisję Europejską, Kwaterę Główną NATO, Przedstawicielstwo RP przy UE, The Centre for European Policy Studies oraz European Administrative School.

2010

 • Na przełomie lutego i marca 2010 r. obywa się kolejna wizyta studyjna w Londynie w ramach Projektu. Słuchacze XX Promocji uczestniczą w zajęciach poświęconych tematyce Prezydencji Unii Europejskiej - przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE. Spotkania odbyły się m.in. w National School of Government, Palace of Westminster, Ambasadzie RP.
 • W listopadzie 2010 r. została zorganizowana wizyta studyjna słuchaczy XXI Promocji KSAP. Grupa uczestniczyła w szeregu spotkań w Berlinie i Paryżu.
 • W drugiej połowie lipca 2010 r. (18-23 lipca 2010 r.) została zorganizowana kolejna wizyta studyjna słuchaczy XX Promocji KSAP do Brukseli.
 • Ostatni tydzień lipca 2010 r. (25-30 lipca 2010 r.) została zorganizowana wizyta studyjna słuchaczy XXI Promocji do Brukseli.

2011

 • W marcu 2011 r. XXII Promocja Ryszard Kaczorowski odbyła wizytę studyjną do Brukseli. Słuchacze odwiedzili między innymi Parlament Europejski, Komisję Europejską, Kwaterę Główną NATO, Przedstawicielstwo RP przy UE, The Centre for European Policy Studies oraz European Administrative School.
 • W maju 2011 r. XXIII Promocja Polskie Państwo Podziemne odbyła wizytę studyjną do Brukseli. Słuchacze odwiedzili między innymi Parlament Europejski, European Administrative School, The Centre for European Policy Studies, Przedstawicielstwo RP przy UE, Komisję Europejską, Kwaterę Główną NATO.
 • W czerwcu 2011 r. (12-17 czerwca 2011 r.) XXII Promocja Ryszard Kaczorowski odbyła wizytę studyjną do Londynu.
 • W dniach 28 listopada - 2 grudnia 2011 r. została zorganizowana tygodniowa wizyta studyjna w Berlinie i w Paryżu dla słuchaczy Promocji Polskie Państwo Podziemne KSAP (XXIII). W Berlinie słuchacze wzięli udział w spotkaniach grupowych związanych z tematami warsztatów. W Paryżu słuchacze odwiedzili siedzibę OECD, ENA, a także wzięli udział w spotkaniach grupowych.

2013

 • W dniach 8-12 kwietnia 2013 r. miała miejsce wizyta studyjna do Brukseli słuchaczy XXIV Promocji Wiesław Chrzanowski. Temat przewodni działań słuchaczy w 2013 roku dotyczy praktycznych aspektów zarządzania informacją w instytucjach administracji publicznej oraz narzędzi realizacji wybranych polityk publicznych (polityki ochrony środowiska, polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki ochrony zdrowia, polityki migracyjnej i polityki podatkowej).
 • W dniach 19-24 maja 2013 r. słuchacze XXIV Promocji przebywali na zagranicznej wizycie studyjnej w Londynie. Dzięki wsparciu Civil Service College w Londynie słuchacze mogli zdobyć wiedzę na temat brytyjskiego modelu administracji publicznej oraz mechanizmów , które nią kierują. Ważnym wydarzeniem podczas pobytu w Londynie okazała wizyta w Westminsterze oraz wizyta w Ambasadzie RP.
 • W dniach 23-28 września 2013 r. słuchacze XXIV Promocji Wiesław Chrzanowski przebywali na zagranicznej wizycie studyjnej w Paryżu i Berlinie. Słuchacze wzięli udział w spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD. Podczas berlińskiej części wizyty słuchacze uczestniczyli w przygotowanej przez Verwaltungsakademie BAKÖV, niemieckiego partnera KSAP, dyskusji na temat e-zarządzania w berlińskiej administracji. Wizyta została zwieńczona zwiedzaniem Bundestagu, będącym jedyną w swoim rodzaju okazją do przyjrzenia się z bliska pracy niemieckich parlamentarzystów.
 • W dniach 24-29 listopada 2013 r. słuchacze XXV Promocji Amor Patriae Nostra Lex przebywali na zagranicznej wizycie studyjnej w Brukseli. Podczas pobytu w Brukseli słuchacze uczestniczyli w spotkaniach w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej. Słuchacze zwiedzili także Ambasadę RP w Brukseli oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Istotnym miejscem jakie odwiedzili Słuchacze była Kwatera Główna NATO.

2014

 • W dniach 10-14 marca 2014 r. słuchacze XXV Promocji Amor Patriae Nostra Lex przebywali na zagranicznej wizycie studyjnej w Londynie. Słuchacze uczestniczyli w spotkaniach z wieloma ekspertami, podczas których mogli lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania rządu w Wielkiej Brytanii oraz kwestie związane z zarządzaniem działalności Unii Europejskiej. Istotnym wydarzeniem podczas pobytu w Londynie była wizyta w Westminsterze, w trakcie której słuchacze poznali funkcjonowanie rządu i parlamentu brytyjskiego. Zwieńczeniem wizyty studyjnej było spotkanie z Witoldem Sobkówem w Ambasadzie RP.
 • W dniach 21-26 września 2014 r. słuchacze XXV Promocji uczestniczyli w wizycie studyjnej w Berlinie i Paryżu. Podczas wizyty w Bundestagu słuchacze XXVI Promocji mieli okazję sprawdzić jak działa niemiecki parlament od kuchni. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w przygotowanej przez Verwaltungsakademie BAKÖV, niemieckiego partnera KSAP, dyskusji na temat e-zarządzania w berlińskiej administracji. Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i Paryżu zorganizowały dla słuchaczy XXV Promocji spotkania. Słuchacze zwiedzili siedzibę Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD.
 • W dniach 26-31 października 2014 r. słuchacze XXVI Promocji uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do instytucji Unii Europejskich w Brukseli. Słuchacze mieli okazję spotkać się ze Stałym Przedstawicielem RP przy UE amb. Markiem Prawdą, Ambasadorem RP w Brukseli Arturem Harazimem czy absolwentami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pracującymi w Brukseli. Słuchacze KSAP odwiedzili Komisję Europejską, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, Kwaterę Główną NATO i Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli. W ramach grup warsztatowych poszczególni słuchacze poszerzyli swoją wiedzę dzięki zorganizowanym spotkaniom ze specjalistami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.
 • W dniach 16-21 listopada 2014 r. słuchacze XXVI Promocji uczestniczyli w wizycie studyjnej w Londynie. Słuchacze XXVI Promocji wzięli udział w warsztatach „Jak działa brytyjski parlament”. Słuchacze zwiedzili Pałac Westminsterski, który jest miejscem spotkań Izby Lordów i Izby Gmin. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w spotkaniach z członkami parlamentu, którzy przedstawili jaką rolę odgrywa dwuizbowy parlament brytyjski. Radca, kierownik Wydziału Politycznego Ambasady RP w Londynie Katarzyna Krause spotkała się ze słuchaczami XXVI Promocji w siedzibie Ambasady.

Konferencja Frankofońska

W ramach projektu organizowana jest również Konferencja Frankofońska – wspólna konferencja Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu na temat zarządzania publicznego.

2008

2009

 • W dniach 10 - 11 grudnia 2009 r. odbyła się kolejna Konferencja Frankofońska organizowana wspólnie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i L’École Nationale d’Administration pt. „Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego - jak działać lepiej mając mniej?”.

2010

 • W dniach 16 i 17 grudnia 2010 r. odbyła się trzecia Konferencja KSAP – ENA pt. „Zarządzanie zmianą w administracji publicznej. Od koncepcji do wdrażania strategii i programów reform i modernizacji administracji”.
  Więcej informacji na stronie

2011

 • 8 i 9 grudnia 2011 r. odbyła się czwarta Konferencja KSAP-ENA pt. „Etyka w służbie publicznej”.

2014

 • W dniach 24-25 marca 2014 r. miała miejsce kolejna, V edycja Konferencji Frankofońskiej. Spotkanie było organizowane przez KSAP we współpracy z Welcomeurope. Głównym tematem konferencji było „Zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi w kontekście decentralizacji”.
  Program konferencji w języku polskim
  Program konferencji w języku francuskim
 • W dniach 15-16 grudnia 2014 r. odbyła się już szósta edycja Konferencji Frankofońskiej na temat nowoczesnej administracji oraz modernizacji zarządzania publicznego. Konferencja Frankofońska była poświęcona tematyce polityk publicznych oraz oceny skutków regulacji. Tematyka nawiązywała do zagadnień z warsztatów problemowych słuchaczy XXV i XXVI Promocji KSAP.
  Program konferencji w języku polskim
  Program konferencji w języku francuskim

 

 

 

Pliki do pobrania