Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Uczestnicy Akademi Zarządzania Instytucjami Publicznymi siedzą na Auli

Partnerzy

Akademia była wspólną inicjatywą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ośrodka THINKTANK oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która była liderem projektu.

Adresaci

Projekt Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi (AZIP) adresowany był do przedstawicieli sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej, a także innych instytucji państwowych.

Cel projektu

Założeniem Akademii było stworzenie forum do wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń i dzielenia się wdrożonymi dobrymi praktykami z zakresu nowoczesnych metod zarządzania instytucjami publicznymi.

Realizacja

W ramach Akademii odbywały się debaty, konferencje oraz warsztaty, w których udział brali przedstawiciele administracji publicznej oraz świata nauki i biznesu. Podczas organizowanych cyklicznie warsztatów tematycznych wspólnie analizowali najważniejsze problemy, z którymi na co dzień mają do czynienia menedżerowie administracji centralnej i samorządowej. Przygotowywane były również materiały, których celem było upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania instytucjami publicznymi.

Konkurs

Ważną inicjatywą Akademii był konkurs na najlepsze innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, które zostały wdrożone do polskiej administracji. W konkursie mogły uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Strona Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi

                                        Logo Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi