SENSE

Dwie azjatyckie kobiety podczas szkolenia

Szkolenie S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security Exercise) to strategiczna gra komputerowa symulująca zarządzanie pogrążonym w kryzysie państwem.

Grę opracował amerykański Institute for Defense Analyses na podstawie umowy zawartej przez polski MSZ i United States Insitute of Peace. Uczestnicy gry wcielają się w role różnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Nacisk położony jest w niej na elementy negocjacji i podejmowania decyzji, a także złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa. Symulacja trwa trzy dni i jest prowadzona w języku angielskim. Wcześniej uczestnicy gry przechodzą dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. trening negocjacji oraz warsztaty przywództwa. Realizacja gry symulacyjnej odbywa się przy wsparciu informatycznym ekspertów z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Reportaż poświęcony polskiej współpracy rozwojowej na przykładzie programu SENSE 2012 organizowanego przez MSZ RP we współpracy z KSAP można obejrzeć w sewisie YouTube: zwiastunpełna wersja.

Trzy pierwsze edycje szkolenia SENSE w KSAP miały miejsce w 2011 roku i były skierowane do urzędników z państw Partnerstwa Wschodniego, Tunezji oraz Afganistanu. W 2012 roku zorganizowano trzy szkolenia dla urzędników z Egiptu i LibiiMjanmar oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i Kirgistanu. W 2013 roku została przeprowadzona jedna edycja szkolenia i wzięli w niej udział uczestnicy z Libii.

Program był realizowany przez MSZ i KSAP ze środków „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP”.

                                                                           Logo programu polska pomoc

Wideo