Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych

logo Erasmus +

Cel projektu 

Przygotowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi coachingu w instytucjach administracji publicznej. 

Partnerzy  

Projekt był realizowany w partnerstwie ponadnarodowym we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) – partner wiodący projektu, ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach (Łotwa) oraz organizacją non-profit Society in Progress (Grecja).

Adresat projektu  

Projekt skierowany był do urzędników średniego i wyższego szczebla administracji publicznej oraz osób na stanowiskach koordynujących zespoły lub projekty.   

Zadania

  1. przygotowanie diagnozy stanu tj. przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat znajomości i wykorzystania narzędzi coachingowych w administracji publicznej krajów partnerskich oraz opracowanie wyników ankiety,
  2. opracowanie narzędzi coachingowych w formie kursu w czasie spotkań ekspertów z krajów partnerskich oraz pracy indywidualnej trenerów pomiędzy spotkaniami,
  3. testowanie wypracowanych narzędzi w grupie pilotażowej w każdym z krajów partnerskich,
  4. upowszechnienie wyników projektu tj. przygotowanie zbioru narzędzi i technik coachingowych. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim oraz wersjach językowych krajów partnerskich na stronach instytucji – partnerów w projekcie (patrz poniżej).

Okres realizacji projektu: październik 2020 – lipiec 2022 (22 miesiące)

Materiały

  1. Prezentacja projektu "Techniki coachingowe w administracji publicznej"
  2. Zbiór narzędzi coachingowych w języku polskim
  3. Zbiór narzędzi coachingowych w języku angielskim (Coaching Toolkit)

Finansowanie projektu 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Budżet projektu: 118.170,00 Euro, w tym KSAP: 28.416,00 Euro.

Zrealizowane działania

Kontakt

euproject@ksap.gov.pl

 logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

    

Pliki do pobrania