11.02.2021
Projekty szkoleniowe

Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczyna realizację nowego projektu w ramach programu Erasmus+, zatytułowanego: Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych.

logo Erasmus+ - flaga Unii Europejskiej i napis Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"

Cel projektu 

Przygotowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi coachingu w instytucjach administracji publicznej. 

Partnerzy  

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) – partner wiodący projektu, ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach (Łotwa) oraz organizacją non-profit Society in Progress (Grecja). 

Adresat projektu  

Projekt skierowany jest do urzędników średniego i wyższego szczebla administracji publicznej oraz osób na stanowiskach koordynujących zespoły lub projekty.

Finansowanie projektu 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Ankieta

Do dyrektorów generalnych instytucji administracji publicznej została rozesłana ankieta dotycząca znajomości i stosowania technik coachingowych w instytucjach administracji publicznej. Ankieta adresowana jest do:

  • dyrektorów generalnych,
  • dyrektorów departamentów,
  • zastępców dyrektorów departamentów,
  • naczelników,
  • kierowników projektów,
  • osób koordynujących pracę zespołów.

Pozyskane informacje będą kluczowe dla realizacji projektu. Na ich podstawie międzynarodowy zespół trenerów z krajów partnerskich opracuje, w formie podręcznika, zbiór narzędzi i technik coachingowych, na bazie którego wypracowany zostanie nowatorski kurs coachingowy adresowany do urzędników.

Wynik projektu tj. podręcznik narzędzi i technik coachingowych – zostanie zaprezentowany na międzynarodowej konferencji kończącej projekt, a następnie opublikowany na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Więcej informacji o projekcie

Okres realizacji projektu: październik 2020 – lipiec 2022 (22 miesiące).

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony KSAP, na której będziemy umieszczać kolejne informacje o projekcie. 

Kontakt

euproject@ksap.gov.pl

 logo łotewskiej szkoły administracji publicznej logo Meta Coach logo Society in Progress