25.07.2022
Projekty szkoleniowe

Techniki coachingowe – kończymy projekt

W dniach 18-20 lipca 2022 r., w Atenach odbyło się spotkanie międzynarodowego zespołu trenerów i koordynatorów w projekcie: Techniki coachingowe w sektorze publicznym jako narzędzie doskonalenia usług publicznych.

uczestnicy spotkania podczas zajęć

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KSAP oraz instytucji partnerskich współrealizujących projekt: LSPA (Latvian School of Public Administration), Meta Coach Coaching & Training Center oraz Stowarzyszenia Society in Progress z Grecji.

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja i promowanie wykorzystania technik stosowanych w coachingu w pracy urzędników, którzy zarządzają zespołami w administracji publicznej.

Przebieg spotkania

W czasie spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenia Society in Progress z Grecji:

  1. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia z realizacji projektu, w tym wydarzenia upowszechniające rezultaty realizacji projektu. Omówiono aktualny stan prac związany z tłumaczeniem przewodnika po narzędziach i technikach coachingowych, przeznaczonego do wykorzystania w administracji publicznej.  
  2. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach przedstawiających doświadczenia greckie z wdrażania  CAF – Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny oraz poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym diagnozie oraz praktykom przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. 
  3. Ustalono także zakres raportu finalnego podsumowującego projekt oraz omówiono możliwości współpracy i realizacji  kolejnych przedsięwzięć wspierających rozwój administracji publicznej.

Łotewska relacja ze spotkania.

Partnerzy

Projekt realizowany jest we współpracy z łotewską Państwową Szkołą Administracji Publicznej (LSPA), Meta Coach Coaching & Training Center oraz greckim Stowarzyszeniem Society in Progress (SiP).

Finansowanie projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Więcej informacji o projekcie.

logo Erasmus+ - flaga Unii Europejskiej i napis Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"

Galeria zdjęć