31.08.2021
Projekty szkoleniowe

ERASMUS + Coaching: Trenerzy KSAP na spotkaniu projektowym w Salonikach

Trenerzy KSAP uczestniczyli w spotkaniu międzynarodowego zespołu, w ramach projektu "Techniki coachingowe administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych", realizowanego we współpracy z łotewską Państwową Szkołą Administracji Publicznej (LSPA) oraz greckim stowarzyszeniem Society in Progress (SiP).

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja i promowanie wykorzystania technik stosowanych w coachingu w pracy urzędników, którzy zarządzają zespołami w administracji publicznej.

Przebieg spotkania

Gospodarzem spotkania odbywającego się w Salonikach (Grecja) w dniach 24-26 sierpnia 2021 r.,  był jeden z partnerów projektu, greckie stowarzyszenie Society in Progress. Podczas zaplanowanych przez organizatora sesji warsztatów, uczestnicy nie tylko wymienili doświadczenia z realizacji dotychczasowych zadań w projekcie, ale mieli także możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami i środowiskiem działania administracji publicznych w krajach partnerów, w zakresie tematyki projektu. Podczas spotkania ustalono także zakres i treść publikacji poświęconej stosowaniu technik coachingowych w administracji publicznej, która będzie rezultatem projektu oraz przeanalizowano doświadczenia z pracy z grupami pilotażowymi prowadzonymi przez partnerów projektu.

Finansowanie projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Więcej informacji o projekcie:

https://ksap.gov.pl/ksap/projekty-szkoleniowe/projekty-aktualnie-realizowane/techniki-coachingowe-w-administracji-publicznej