Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych

logo Erasmus +

Cel projektu 

Przygotowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi coachingu w instytucjach administracji publicznej. 

Partnerzy  

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) – partner wiodący projektu, ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach (Łotwa) oraz organizacją non-profit Society in Progress (Grecja). 

Adresat projektu  

Projekt skierowany jest do urzędników średniego i wyższego szczebla administracji publicznej oraz osób na stanowiskach koordynujących zespoły lub projekty.   

Zadania

Planowane zadania w projekcie:

  • przygotowanie diagnozy stanu tj. przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat znajomości i wykorzystania narzędzi coachingowych w administracji publicznej krajów partnerskich oraz opracowanie wyników ankiety,
  • opracowanie narzędzi coachingowych w formie kursu w czasie spotkań ekspertów z krajów partnerskich oraz pracy indywidualnej trenerów pomiędzy spotkaniami,
  • testowanie wypracowanych narzędzi w grupie pilotażowej w każdym z krajów partnerskich,
  • upowszechnienie wyników projektu tj. przygotowanie publikacji – podręcznik narzędzi i technik coachingowych. Podręcznik będzie dostępny w wersjach językowych krajów partnerskich na stronach instytucji – partnerów w projekcie.

Okres realizacji projektu: październik 2020 – lipiec 2022 (22 miesiące)

Materiały

1. Prezentacja projektu "Techniki coachingowe w administracji publicznej"

Finansowanie projektu 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Budżet projektu: 118.170,00 Euro, w tym KSAP: 28.416,00 Euro.

Kontakt

euproject@ksap.gov.pl

Zrealizowane działania

 

 logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

    

Pliki do pobrania