24.05.2022
Projekty szkoleniowe

ERASMUS + Coaching: spotkanie zespołów projektowych w Rydze

W dniach 16-18 maja 2022 r. w Rydze odbyło się trzecie spotkanie zespołów projektowych w ramach projektu "Techniki coachingowe administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych".

zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Program spotkania

W czasie trzydniowego spotkania:

  1. przeanalizowano i podsumowano stan prac nad podręcznikiem – zbiorem narzędzi i technik coachingowych oraz omówiono możliwości jego wykorzystania przez urzędników administracji publicznej,
  2. trenerzy wzięli udział w konferencji poświęconej tematyce coachingu, zorganizowanej przez Łotewską Szkołę Administracji Publicznej (LSPA).

Konferencję otworzyła Agita Kalvina, dyrektor LSPA, podkreślając na ile coaching jest pomocny w zarządzaniu i motywowaniu zespołu oraz przypominając, że projekt „Techniki coachingowe” wpisuje się w szerszą politykę szkoleniową LSPA, która zakłada przeszkolenie z zakresu coachingu menedżerów średniego szczebla administracji łotewskiej. W konferencji udział wzięła także Inese Matvejeva-Gērena, przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Coachingowej (ISF) na Łotwie, która w ciekawy sposób umówiła cztery typy osobowości wg Tomassa Eriksona, używając metafory kamieni szlachetnych, a w drugiej części konferencji zaprezentowano narzędzia coachingowe do pracy zespołowej.

Prezentacja rezultatów projektu

Rezultaty realizacji projektu zostaną zaprezentowane polskim odbiorcom na sesji Forum Zarządzania Publicznego, w dniu 23 czerwca br., poświęconej technikom coachingowym. Szczegółowe informacje oraz link do zapisu do udziału w wydarzeniu już niebawem na stronie KSAP. Już teraz zapraszamy!

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja i promowanie wykorzystania technik stosowanych w coachingu w pracy urzędników, którzy zarządzają zespołami w administracji publicznej.

Partnerzy

Projekt realizowany jest we współpracy z łotewską Państwową Szkołą Administracji Publicznej (LSPA), łotewskim ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach oraz greckim stowarzyszeniem Society in Progress (SiP).

Finansowanie projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Więcej informacji o projekcie i o kursie pilotażowym przeprowadzonym w Polsce:

logo Erasmus+ - flaga Unii Europejskiej i napis Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"

Galeria zdjęć