23.09.2021
Projekty szkoleniowe

ERASMUS+ Coaching: wrześniowe sesje grupy pilotażowej

W dniach 2 i 22 września 2021 r. realizowane były warsztaty grupy pilotażowej w ramach projektu Techniki coachingowe administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programie Erasmus+.

zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

W dniu 02.09.2021 r. odbyło się czwarte spotkanie grupy pilotażowej poświęcone technice GROW oraz motywowaniu do rozwoju i wspieraniu rozwoju członków zespołu, a w dniu 22.09.2021 r. zrealizowana została finalna, piąta sesja kończąca pracę grupy pilotażowej, poświęcona podejściu systemowemu oraz umiejętnościom ustalania priorytetów.

Przebieg spotkań

Podczas czwartej, powakacyjnej sesji uczestnicy omówili swoje spostrzeżenia i doświadczenia z wcześniejszych sesji, a także mieli możliwość zapoznania się z założeniami modelu GROW – narzędzia coachingowego pozwalającego liderowi motywować członków zespołu do samorozwoju i wspierać ich na kolejnych etapach procesu osiągania wyznaczonych celów. Spotkanie w formule online prowadzone było w językach polskim i angielskim.

Piąta, finalna sesja, zorganizowana w trybie stacjonarnym w KSAP, rozpoczęła się podsumowaniem doświadczeń i spostrzeżeń uczestników z poprzedniej sesji. Następnie, omówiono zagadnienie podejścia systemowego w coachingu, a także techniki wspierające wprowadzenie zmian. Po przerwie skoncentrowano się na umiejętności określania priorytetów. W programie sesji uwzględniono zarówno zajęcia teoretyczne jak i warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia przekazanej wiedzy. Sesja zakończyła się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa w serii warsztatów.

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja i promowanie wykorzystania technik stosowanych w coachingu w pracy urzędników, którzy zarządzają zespołami w administracji publicznej.

Partnerzy

Projekt realizowany jest we współpracy z łotewską Państwową Szkołą Administracji Publicznej (LSPA) oraz greckim stowarzyszeniem Society in Progress (SiP).

Finansowanie projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Więcej informacji o projekcie.

Galeria zdjęć