10.06.2021
Projekty szkoleniowe

Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych – inauguracja kursu pilotażowego

W dniu 8 czerwca br. odbyła się pierwsza sesja warsztatowa online kursu pilotażowego w ramach projektu „Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych”, realizowanego przez KSAP z Łotewską Szkołą Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) – partner wiodący projektu, ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach (Łotwa) oraz organizacją non-profit Society in Progress (Grecja).

Kurs pilotażowy – sesje warsztatowe

Celem warsztatów jest poznanie i przetestowanie wybranych technik coachingowych, możliwych do zastosowania w codziennej pracy w administracji publicznej. W trakcie pięciu sesji kursu, które odbędą się w okresie od czerwca do września br., uczestnicy kursu – urzędnicy średniego i wyższego szczebla administracji publicznej – poznają narzędzia coachingowe wspierające rozwój własny i zespołu. Zaprezentowane zostaną zastosowania różnych technik coachingowych, a w trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję aktywnie pracować z wybranym narzędziem. W ramach programu warsztatów przewidziane są także indywidualne spotkania online uczestników z trenerami.

W czasie pierwszej sesji uczestnicy poznali technikę "Aktywne słuchanie", a w ramach wprowadzenia do projektu spotkali się z zaproszonym gościem, Joanną Golubevą, trenerem/coachem z ośrodka szkoleniowego MetaCoach na Łotwie, która nakreśliła ideę projektu zwracając szczególną uwagę na następujące aspekty: 

  • jak techniki coachingowe mogą usprawniać pracę urzędników, 
  • na ile są pomocne w rozwiązywaniu problemów,
  • dlaczego powinno się je stosować w codziennej pracy.

Program kursu

Program kursu został opracowany w oparciu o wyniki ankiety na temat znajomości coachingu i technik coachingowych, przeprowadzonej na początku roku wśród urzędników administracji publicznej w krajach partnerskich.  Wybrane techniki coachingowe, zostały wskazane przez respondentów ankiety jako techniki, które respondenci chcieliby lepiej poznać lub rozwinąć.  

O projekcie

Celem projektu Techniki coachingowe w sektorze publicznym jako narzędzie doskonalenia usług publicznych jest przygotowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi coachingu w instytucjach administracji publicznej.  Projekt zakłada opracowanie w formie podręcznika zbioru narzędzi i technik coachingowych, do wykorzystania w codziennej pracy przez urzędników administracji publicznej oraz przygotowanie kursu szkoleniowego z zakresu coachingu dla urzędników.

Finansowanie projektu  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). 

Więcej o projekcie

logo Erasmus+ - flaga Unii Europejskiej i napis Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"

 logo łotewskiej szkoły administracji publicznej logo Meta Coach logo Society in Progress