19.10.2021
Projekty szkoleniowe

ERASMUS + Coaching: ponadnarodowe spotkanie trenerów

W dniach 13-15 października 2021 r. KSAP gościł przedstawicieli partnerów projektu Techniki coachingowe w sektorze publicznym jako narzędzie doskonalenia usług publicznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programie Erasmus+.

zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Drugie spotkanie trenerów ponadnarodowych poświęcone było pracy nad stworzeniem podręcznika zawierającego rozwiązania coachingowe, przeznaczone do implementacji w jednostkach administracji publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich współrealizujących projekt: przedstawiciele LSPA (Latvian School of Public Administration) i MetaCoach z Łotwy oraz Stowarzyszenia Society in Progress z Grecji.

Przebieg spotkań

W czasie trzydniowego spotkania:

  1. Omówiono sprawozdania poszczególnych zespołów krajowych z postępu w pracach w grupach pilotażowych. Ta część programu miała na celu analizę różnorodnych doświadczeń z realizacji projektu w poszczególnych krajach oraz syntezę doświadczeń na potrzeby publikacji projektowej.
  2. Zaprezentowano najnowsze trendy w sposobach nauczania osób dorosłych, w celu wzmocnienia kompetencji członków zespołów uczestniczących w przygotowaniu publikacji projektowej w ramach wzajemnego dzielenia się wiedzą.
  3. W ostatnim dniu spotkania zaplanowano wspólną pracę nad publikacją (zawartością merytoryczną, strukturą publikacji oraz szczegółami technicznymi).

Spotkanie zorganizowane zostało w formie hybrydowej: sesja stacjonarna połączona została z sesją online, dzięki czemu możliwy był udział w spotkaniu także uczestniczek z Łotwy, które nie mogły przyjechać do Warszawy ze względu na obostrzenia epidemiczne.

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja i promowanie wykorzystania technik stosowanych w coachingu w pracy urzędników, którzy zarządzają zespołami w administracji publicznej.

Partnerzy

Projekt realizowany jest we współpracy z łotewską Państwową Szkołą Administracji Publicznej (LSPA) oraz greckim stowarzyszeniem Society in Progress (SiP).

Finansowanie projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Więcej informacji o projekcie.

Galeria zdjęć