Akademia Trenera Wewnętrznego

Kobieta i mężczyzna stoją przy białej tablicy. Kobieta pisze na tablicy.

 

 • kurs uczący planowania i projektowania szkoleń oraz materiałów szkoleniowych
 • pozwala zdobyć umiejętność stosowania aktywnych metod nauczania i moderowania grupą
 • uczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością
 • wykorzystuje metody warsztatowe, interaktywne – gry, symulacje, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe
 • 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych) 
 • aktualnie realizowane w formule online live, docelowo – stacjonarnie w KSAP
 • koszt udziału – 1 150 PLN netto

Cel

 • przygotowanie do roli trenera wewnętrznego w administracji
 • poznanie zasad projektowania i prowadzenia szkoleń oraz działań rozwojowych z pozycji trenera wewnętrznego w administracji

Adresaci

 • osoby, które przygotowują się do roli trenera wewnętrznego
 • trenerzy wewnętrzni, którzy chcą doskonalić swój warsztat
 • trenerzy i osoby zajmujące się w administracji prowadzeniem zajęć z tzw. tematów twardych, chcący urozmaicić prowadzone zajęcia
 • dyrektorzy, naczelnicy, którzy prowadzą spotkania

Zakres

 • zagadnienia dotyczące projektowania programów szkoleniowych oraz zasad prowadzenia szkoleń a także trening kompetencji trenerskich, w tym sposoby radzenia sobie z dynamiką grupy

Najbliższe edycje

Trenerzy ATW

zdjęcie portretowe trenera  

 

Dariusz Wawrzeniecki – psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista, praktyk w obszarach: selekcja, rekrutacja, ocena i rozwój kadry menadżerskiej. Moderator. Facylitator. Trener rozwoju osobistego. Organizator i merytoryczny opiekun Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjnego. Prowadzi szkolenia i coachingi w języku niemieckim, który poznał podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Viadrina (FF/O). Wykładowca akademicki: SWPS (Diagnoza psychologiczna), Wyższa Szkoła Promocji (Ćwiczenia z coachingu i kultury organizacyjnej).

2007-2012 Instytut Rozwoju Biznesu (Obecnie IBD Business School), 2007-2010 Schenk Institute (www.schenk.pl) – Trener, 2004 – 2007 Mercer Human Capital (www.mercerhr.pl) - Senior Consultant.

W latach 1998–2002 Wiceprezes firmy doradztwa personalnego People Sp. z o.o.(www.people.com.pl), równolegle Członek Zarządu firmy Międzynarodowa Grupa Finansowa Sp. z o.o. odpowiedzialny za Business Development Unit. W ramach projektów rozwojowych dla kadry menedżerskiej obok pracy indywidualnej (mapowanie talentów, coaching, sesje feedbackowe) prowadzi specjalistyczne warsztaty, podnoszące w trwały sposób indywidualną i grupową skuteczność działania zespołów zarządzających oraz stopień rozumienia procesów ludzkich w organizacjach. Specjalizuje się w budowie systemów kompetencyjnych wykorzystywanych przy rekrutacji, selekcji, ocenie i rozwoju pracowników w oparciu o Behavioral Event Interview (BEI) oraz Assement Center. Prowadzi również szkolenia, wykłady, warsztaty w zakresie umiejętności osobistych, warsztaty Train the Trainer dla trenerów wewnętrznych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania sobą, zarządzania konfliktem oraz negocjacji, mediacji, komunikacji, obsługi klienta, technik sprzedaży.

zdjęcie portretowe trenera  

Krzysztof Bobiński – psycholog społeczny, trener biznesu. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie zespołów oraz rozwiązywanie konfliktów (negocjacje, mediacje, facylitacja) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji.  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Specjalizacja Psychologia Pracy, ścieżka rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w prowadzonych projektach jak i również w kierowaniu międzynarodowymi zespołami. Współpracował z różnymi zespołami sprzedażowymi o różnej charakterystyce.  Od kwietnia 2014 do 2017 Dyrektor ds. Administracji Sprzedaży i Logistyki na Europę Centralną i Wschodnią (CEE).  Pracując w korporacji prowadził szkolenia i warsztaty wewnętrzne oraz zewnętrzne, coachingi (Certyfikacja na Coacha ICC 2010). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacja, obsługa klienta, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje, facylitacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem oraz kształcenie cech przywódczych.

Kontakt do opiekuna

Program

W prowadzenie w rolę trenera

 • Trener w administracji – ja jako trener
 • Kluczowe kompetencje trenerskie – omówienie
 • Autodiagnoza, moja mocna strona, obszary do rozwoju
 • Matryca wpływów – na co jako trener mam wpływ, gdzie powinienem koncentrować swoje działanie
 • Autoprezentacja trenera – profesjonalny wizerunek, ubiór, zachowanie, pierwsze wrażenie, efekt Pigmaliona, nawiązanie relacji

Projektowanie programów szkoleniowych

 • Analiza i wyznaczanie celów – metoda „5W: who, when, where, why + how”
 • Badanie i definiowanie potrzeb szkoleniowych
 • Etapy tworzenia programów szkoleniowych i projektowanie modułów
 • Dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy
 • Jak uczą się dorośli? – zarys psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych – ćwiczenie wprowadzające do problematyki uczenia:
 • Bariery w uczeniu się dorosłych – czego unikać na szkoleniu
 • Metody oceny efektywności szkoleń (model Kirkapatricka)

Trening kompetencji trenerskich

 • Źródła i budowanie autorytetu trenerskiego
 • Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
  • Aktywne słuchanie, klaryfikacja, podsumowywanie, parafrazowanie
 • Klarowne prezentowanie wiedzy – zasady prowadzenia miniwykładów
 • Abecadło trenerskiej komunikacji – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Jak prowadzić sesję pytań i prowadzić dyskusję? Typy trudnych pytań. Katalog sposobów reagowania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Świadoma autoprezentacja w trakcie wystąpień publicznych.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem
 • Praca z głosem

Prowadzenie szkolenia i dynamika grupy

 • Kontakt i kontrakt – zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami
 • Budowanie relacji z grupą – zasady (co robić na przerwach, po szkoleniu z grupą czyli jak budować relacje i trzymać granice)?
 • Przybory trenera – co ze sobą mieć?
 • Kuchnia trenerska – co robić przed rozpoczęciem, jak ustawić sale, gdzie stać?
 • Tworzenie środowiska wspierającego uczenie – humor na szkoleniu
 • Techniki aktywizowania grupy
  • Budowanie zainteresowania
  • Interaktywne formy pracy
 • „Energizery” – utrzymanie dynamiki grupy poprzez gry i zabawy podtrzymujące energię
 • Struktura przekazu
  • Metoda BBC
  • Organizacja treści pod kątem logiki wywodu
  • Używanie metafor i porównań  – storytelling
  • Haki pamięciowe (co uczestnicy mają zapamiętać)
 • Podsumowywanie dyskusji – jak wyprowadzić mocne wnioski
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach szkoleniowych