Centrum Oceny Zintegrowanej

Uśmiechnięta kobieta siedzi przed dwójką osób

Centrum Oceny Zintegrowanej oferowało urzędom administracji publicznej usługę w postaci sesji Assessment Center (AC) oraz Development Center (DC).

Assessment Center

Nazywany także ośrodkiem oceny lub centrum oceny to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów). Metoda AC wykorzystywana jest w wielu procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, natomiast do najczęstszych przykładów wykorzystania tego narzędzia należą selekcja i rekrutacja pracowników. Metoda ta pozwala na dokonanie oceny, co do spełniania przez kandydata na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, wymagań dotyczących posiadania kompetencji kierowniczych, o których mowa w art. 53 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Development Center

Nazywany czasami ośrodkiem rozwoju lub centrum rozwoju to, podobnie jak w przypadku AC, wielowymiarowy proces oceny kompetencji. W odróżnieniu od Assessment Center głównym celem tej metody jest diagnoza potencjału i rozwój pracowników. Przeprowadzenie tego typu badania umożliwia określenie potrzeb szkoleniowych pracowników i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego i efektywności organizacji.

W ramach sesji ocenie podlegają następujące kompetencje: komunikatywność, negocjowanie, współpraca w zespole, kreatywność, planowanie i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i zdobywanie informacji, zarządzanie ludźmi oraz zarządzanie strategiczne.