Trenerzy edukatorzy, ERASMUS+

Trenerzy szkoleniowi Programu Erasmus + siedzą w ławkach i dyskutują

Trenerzy edukatorzy

  • projekt szkoleniowy Trainers Educators Training Course
  • realizowany był przez KSAP we współpracy z łotewską Szkołą Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) – partner wiodący oraz z fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS).

Cel projektu

Doskonalenie kluczowych kompetencji trenerów administracji publicznej i wyposażenie ich w nowe umiejętności.

Termin realizacji

Projekt realizowany był przez 22 miesiące, od grudnia 2017 r. do września 2019 r.

Forma realizacji

Międzynarodowy zespół trenerów/ekspertów z krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Finlandia) opracował założenia do realizacji innowacyjnych szkoleń dla prowadzących zajęcia. Tematy i metodologia realizacji szkoleń zostały upowszechnione w formie wytycznych wśród personelu szkoleniowego ww. krajów.

Projekt zakładał wspólną pracę trenerów nad siedmioma modułami, obejmującymi następujące zagadnienia:

  • Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach  (Digital Dimension in Training)
  • Myślenie projektowe i projektowanie usług  (Design Thinking)
  • Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne  (Innovative   approach to learning and teaching: role place, simulation games)
  • Interaktywne metody pracy z grupami    (Interactif ways of working with groups)
  • Skuteczny trener (Effective Trainer)
  • Planowanie i wdrażanie (Planning and delivering)
  • Profesjonalny rozwój i inspiracje  (Professional Development and Inspirations)

Trenerzy pracowali wspólnie nad przygotowaniem ww. zagadnień. Podsumowanie prac trenerów odbyło się podczas trzech spotkań trenerów, które miały miejsce w każdym z krajów partnerskich. Spotkania trenerów odbyły się w dniach 25-27.04.2018 r. w KSAP, 16-19.10.2018 r. w Helsinkach i 4-6.03.2019 r. w Rydze.

Zaprojektowane przez trenerów szkolenia zostały prezentowane wyselekcjonowanej grupie trenerów administracji publicznej w każdym z ww. krajów. Projekt zakończyła międzynarodowa konferencja w Rydze, której celem było zaprezentowanie wypracowanych wytycznych. Materiały zostały przetłumaczone na języki krajów partnerskich i rozpowszechnione w administracji publicznej Polski, Łotwy i Finlandii oraz na szczeblu międzynarodowym (DISPA, OECD, ONZ).

Materiały w dwóch wersjach językowych:

Program ERASMUS+

Projekt Trainer Educator Training Course finansowany był w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). Budżet projektu wynosił 79 998 Euro.

Logo Programu Erasmus    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS