Think Ahead! Europejski urzędnik państwowy w XXI wieku

Flaga Unii Europejskiej

Think Ahead! 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej korzystając ze wsparcia finansowego uzyskanego z Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” zrealizowała  projekt „Think Ahead! Europejski urzędnik państwowy w XXI wieku”.

Cele projektu

 • wsparcie słuchaczy KSAP w zdobyciu nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
 • wykorzystanie sprawności już zdobytych
 • zwiększenie mobilności przyszłych pracowników administracji publicznej, poprzez wsparcie ich kreatywności i kwalifikacji interpersonalnych pierwiastkiem międzynarodowym

Forma realizacji

 • dwumiesięczne staże zagraniczne

Realizacja projektu

Etap 1

W pierwszym etapie staże odbyła 43-osobowa grupa słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (XVIII Promocja Bronisław Geremek). Staże odbywały się w terminie od 12 października do 4 grudnia 2009 r. Słuchacze odbyli swoje staże w dziewięciu krajach w następującym podziale:

 • 7 osób – Francja
 • 4 osoby – Belgia
 • 11 osób – Niemcy 
 • 6 osób – Włochy
 • 4 osoby – Irlandia
 • 2 osoby – Portugalia
 • 1 osoba – Szwecja
 • 7 osób – Wielka Brytania
 • 1 osoba – Malta

Każdy stażysta zobowiązany był sporządzić raport z przebiegu stażu. Raport składa się z dwóch części plus załączników:

 • Część I: opis miejsca i przebieg stażu 
 • Część II: pierwszy temat stażowy to: "Praktyka oceny skutków regulacji w urzędzie stażu z uwzględnieniem opracowanych przez Komisję Europejską standardów oceny wpływu regulacji wspólnotowej - Impact Assesment Guidelines".

19 lutego 2010 roku odbyła się Konferencja Absolwentów, podczas której słuchacze zaprezentowali swoje raporty z przebiegu stażu.

Program Konferencji Absolwentów Promocji Bronisław Geremek

 • 9.30 Otwarcie konferencji dr hab. Jacek Czaputowicz, dyrektor KSAP
 • 9.45 – 10.15 Warsztaty i wyjazdy studyjne słuchaczy XVIII Promocji
  Prowadzenie: Jolanta Wiśniewska, dr Marcin Sakowicz, Łukasz Wielocha i Jarosław Szajner „Partycypacja społeczna w działaniu administracji na tle rozwiązań w państwach UE” 
 • 10.15 – 12.00 OSR w krajach Europy Kontynentalnej
  Prowadzenie: Magdalena Szuber, Artur Kopijkowski – Gożuch, Naczelnik Wydziału Reformy Regulacji, Ministerstwo Gospodarki
  Niemcy (poziom federalny) Adam Kańtoch
  Niemcy Jolanta Wiśniewska
  Francja Anna Siemaszko
  Belgia Krzysztof Danecki
  komentarz prof. Wojciech Góralczyk
  dyskusja
 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 OSR w krajach anglosaskich i w Portugalii
  Prowadzenie: Jolanta Wiśniewska
  Wielka Brytania Michał Markocki
  Wielka Brytania Aleksander Cichy
  Irlandia Paweł Höffner i Maciej Klimowicz
  Portugalia Łukasz Wolin i Andrzej Radniecki
  komentarz dr Irena Jackiewicz
  dyskusja
 • 13. 45 Zamknięcie konferencji Dyrektor dr hab. Jacek Czaputowicz

Etap 2

W drugim etapie staże odbyła 24-osobowa grupa słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (12 mężczyzn i 12 kobiet). Zasadniczo staż odbywał się w terminie od 3 maja do 25 czerwca 2010 r. (wyjazd 2.05 – powrót 26.06.2010 r.). W jednym przypadku staż trwał krócej, w terminie od 11 maja do 25 czerwca 2010 r. (wyjazd 10.05 – powrót 26.06.2010 r.). Słuchacze odbyli swoje staże w siedmiu krajach w następującym podziale:

 • 3 osoby – Francja
 • 6 osób – Niemcy
 • 5 osób – Włochy
 • 2 osoby – Irlandia
 • 1 osoba – Węgry
 • 5 osób – Wielka Brytania
 • 2 osoby – Malta

Każdy stażysta zobowiązany był sporządzić raport z przebiegu stażu. Raport zawiera dwie części plus załączniki:

 • Część I: opis miejsca i przebieg stażu 
 • Część II: drugi temat stażowy to: „Zadania administracji publicznej w czasie pełnienia Prezydencji państwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odbywania stażu”.

16 lipca 2010 roku odbyła się Konferencja Absolwentów Promocji Królowa Jadwiga, podczas której słuchacze zaprezentowali swoje raporty z przebiegu stażu.
Program Konferencji Absolwentów Promocji Królowa Jadwiga oraz prezentacje uczestników.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Logo programu leonardo da vinci program uczenie się przez całe życie

 

 

 

Pliki do pobrania