Wprowadzanie zasad etyki i ich nauczanie

Flaga Unii Europejskiej

Partnerski projekt

  • Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie wprowadzania zasad etyki i ich nauczania dla pracowników administracji publicznej

Cel projektu

  • przeprowadzenie badań porównawczych na temat szkoleń pracowników administracji publicznej w zakresie zasad etyki w krajach partnerskich 
  • zaproponowanie najlepszych rozwiązań dla wspomnianych zagadnień w celu poprawy jakości szkoleń, a tym samym wydajności pracy pracowników administracji publicznej
  • projekt skupiał się również na porównywaniu kodeksów etyki pracowników administracji publicznej w krajach partnerskich

Partnerzy projektu

  • czeski Institut pro veřejnou správu Praha,
  • niemiecka Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
  • portugalski Instituto Nacional de Administracao.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. 

 

Pliki do pobrania