09.03.2021
Projekty szkoleniowe

Techniki coachingowe – kick-off meeting

W dniach 4-5 marca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie międzynarodowego zespołu trenerów i koordynatorów w projekcie: Techniki coachingowe w sektorze publicznym jako narzędzie doskonalenia usług publicznych.

zrzut ekranu z prezentacją

Cel spotkania

Celem spotkania było zaplanowanie zadań merytorycznych na najbliższe miesiące oraz podsumowanie dotychczasowych działań organizacyjnych w projekcie.

Dotychczasowy przebieg projektu

Pierwszym etapem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat znajomości i wykorzystania narzędzi coachingowych wśród urzędników sektora publicznego w krajach partnerskich.

Na spotkaniu trenerów i koordynatorów w dniach 4-5 marca br. omówiono wyniki ankiety oraz przedstawiono zarys programu pilotażowego kursu szkoleniowego, w ramach którego zostaną zaprezentowane wybrane techniki coachingowe tj. m.in. konstruktywna informacja zwrotna, model GROW, aktywne słuchanie, wszechstronne przywództwo. W kursie, w każdym z krajów partnerskich, uczestniczyć będzie grupa 12 urzędników średniego i wysokiego szczebla. Sesje online prowadzone będą przez trenerów z danego kraju, ale uczestnicy kursu będą mieli także możliwość udziału w sesji z trenerami z instytucji partnerskich.

Po zakończeniu kursu, w odstępach kilkumiesięcznych, przewidziane są dwie kolejne sesje, w celu uzyskania informacji zwrotnej od uczestników, dotyczącej stosowania w ich codziennej pracy poznanych narzędzi coachingowych.

Podręcznik narzędzi coachingowych

Równolegle z przygotowaniem i organizacją kursu, trenerzy będą pracować nad opracowaniem podręcznika narzędzi coachingowych. Informacje na temat działań w projekcie będą regularnie publikowane na stronach internetowych instytucji partnerskich.

O projekcie

Celem projektu Techniki coachingowe w sektorze publicznym jako narzędzie doskonalenia usług publicznych jest przygotowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi coachingu w instytucjach administracji publicznej.  

Projekt zakłada opracowanie w formie podręcznika zbioru narzędzi i technik coachingowych do wykorzystania w codziennej pracy przez urzędników administracji publicznej oraz przygotowanie kursu szkoleniowego z zakresu coachingu dla urzędników.

Projekt realizowany jest przez KSAP w partnerstwie ponadnarodowym wraz z Łotewską Szkołą Administracji Publicznej  (Latvian School of Public Administration, LSPA) – partner wiodący projektu, ośrodkiem szkoleniowym MetaCoach (Łotwa) oraz organizacją non-profit Society in Progress (Grecja).  

Finansowanie projektu  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). 

Więcej o projekcie

logo Erasmus+ - flaga Unii Europejskiej i napis Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"

 logo łotewskiej szkoły administracji publicznej logo Meta Coach logo Society in Progress

  

Galeria zdjęć