15.10.2012
Projekty szkoleniowe

Szkolenie SENSE dla 26 urzędników z Egiptu i Libii

W dniach 15 - 19 października odbyło się  kolejne szkolenie SENSE organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Tym razem uczestniczyli w nim urzędnicy z Egiptu i Libii.

Przedstawiciel MSZ ściska dłoń uczestnika szkolenia

Szkolenie S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security Exercise) to strategiczna gra komputerowa symulująca zarządzanie pogrążonym w kryzysie państwem. Opracował je amerykański Institute for Defense Analyses na podstawie umowy zawartej przez polski MSZ i Amerykański Instytut Pokoju. Uczestnicy gry wcielają się w role różnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Nacisk położony jest w niej na elementy negocjacji i podejmowania decyzji, a także złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa. Symulacja trwa trzy dni i jest prowadzona w języku angielskim. Wcześniej uczestnicy gry przechodzą dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. trening negocjacji oraz warsztaty przywództwa. Realizacja gry symulacyjnej odbywa się przy wsparciu informatycznym ekspertów z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W 2012 odbyły się już dwie edycje – w dniach 6 - 10 sierpnia dla uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego i Kirgistanu, od 3 do 7 września dla uczestników z Birmy.Pierwsze trzy edycje szkolenia S.E.N.S.E. w KSAP miały miejsce w 2011 roku i były one skierowane do urzędników z państw Partnerstwa Wschodniego, Tunezji oraz Afganistanu.

„Program jest realizowany przez MSZ i KSAP ze środków „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP”.

logo programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP

Galeria zdjęć