Wydawnictwo

Od początku istnienia KSAP prowadzi działalność wydawniczą.

Wydawnictwo KSAP pod koniec 2019 r. zostało wpisane na listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na poziomie I (80 pkt). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa KSAP: 68900.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorami/współautorami naszych publikacji są m.in.: uznane osobistości świata naukowego, praktycy z administracji, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Profil wydawnictwa koncentruje się na zagadnieniach związanych ze wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa i sektora publicznego, a w szczególności administracji publicznej i zarządzania publicznego. W kręgu naszych zainteresowań są następujące kategorie tematyczne: filozofia, historia, językoznawstwo, nauka o kulturze i religii. Są to także nauki społeczne, w tym w szczególności: nauki prawne, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o bezpieczeństwie, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości, prawo kanoniczne, psychologia, nauki socjologiczne.

Prace wydawane są w różnych językach: m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, polskim. Dbamy o profesjonalne przygotowanie do druku pod względem redakcyjnym, graficznym i technicznym.

 • okładka publikacji Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Publikacja zawiera znaczną porcję analiz, które obejmują różnorodne aspekty relacji zachodzących między rządem centralnym a samorządami różnych szczebli. Polska, podobnie, jak wiele innych państw, zdecentralizowała wiele funkcji w zakresie zarządzania publicznego, które kiedyś wykonywał rząd centralny. Obecnie samorządy wykonują zadania z wielu polityk publicznych, jak ochrona zdrowia, rynek pracy, czy polityka społeczna. Książka omawia w jaki sposób radzą sobie w zarządzaniu poszczególnymi problemami i jaką rolę zachował w tym rząd.

   

   

  Pobierz

Strony