Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Zmiany w zakresie umów o pracę, nowe obowiązki informacyjne oraz zasady stosowania pracy zdalnej

Termin

09-09-2022

Termin

9.09.2022

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • poinformowanie o zmianach w prawie pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat zmian

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowelizacji przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować 

Program

Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia:

 • Jakie dane określające pracodawcę trzeba będzie podawać w umowie o pracę?
 • Jak będzie się określało datę nawiązania stosunku pracy?
 • Jak będzie się określało miejsce pracy w umowie o pracę po zmianie przepisów, w szczególności w przypadku podjęcia pracy zdalnej?
 • Czy zakaz zakazywania dodatkowego zatrudnienia będzie miał wpływ na pracodawców z obszaru administracji publicznej?

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie mógł wnioskować o zmianę określonych warunków zatrudnienia?

 • Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
 • Czy nieudzielenie odpowiedzi na wniosek będzie wykroczeniem?
 • Jaka ochrona będzie przysługiwała pracownikowi (urzędnikowi), który będzie się domagał zmiany warunków zatrudnienia na nowych zasadach?

Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:

 • W jakim terminie i na jakich zasadach trzeba będzie przekazywać nowym pracownikom (urzędnikom) informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby informacja mogła być przekazana w postaci elektronicznej?
 • Czy podanie takich informacji będzie wpisane na listę obowiązków pracodawcy?
 • Jakie informacje trzeba będzie przekazać pracownikowi (urzędnikowi)?
 • Czy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
 • O czym trzeba będzie informować w razie wyjazdów zagranicznych?
 • Na jakich zasadach trzeba będzie aktualizować przekazaną informację?
 • Czy pracownikom (urzędnikom) zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 • W jakie sposób trzeba będzie informować o wolnych stanowiskach pracy i możliwości awansu?

Szczególny obowiązek informacyjny – podawanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony:

 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?
 • Czy trzeba będzie podawać przyczynę wypowiedzenia, gdy umowa zostanie wypowiedziana przed wejściem w życie zmian w przepisach?

Szczególny obowiązek przekazania dodatkowych informacji i dokumentów:

 • Jakie dodatkowe dokumenty trzeba będzie przekazać pracownikom (urzędnikom) gdy u pracodawcy zostanie wprowadzona prewencyjna kontrola obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie dodatkowe dokumenty trzeba będzie przekazywać nowemu pracownikowi (urzędnikowi) zatrudnionemu na stanowisku objętym kontrolą prewencyjną?

Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów:

 • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy, w tym zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
 • Jak długo można będzie stosować telepracę, jeżeli obowiązywała u danego pracodawcy?
 • Na jakich zasadach będą wprowadzane: porozumienie dotyczące zasady wykonywania pracy zdalnej lub regulamin wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie postanowienia trzeba będzie, a jakie można będzie w nich zawrzeć?
 • Czy można będzie stosować pracę zdalną, gdy u pracodawcy nie obowiązuje porozumienie ani regulamin wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca wobec pracującego zdalnie?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej? Jakie koszty będą obowiązkowe do zwrotu, a jakie będą podlegały negocjacjom?
 • Jakie będą wymagania w zakresie bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie sporządzić przed dopuszczeniem pracownika (urzędnika) do wykonywania pracy zdalnej i gdzie je przechowywać?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej?
 • Czy pracownik (urzędnik) będzie mógł zażądać powrotu do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika (urzędnika) wykonującego pracę zdalną?
 • Czy będzie można kontrolować trzeźwość pracującego zdalnie?
 • Jakie będą skutki, gdy pracodawca w trakcie kontroli stwierdzi nieprawidłowości?
 • Za jakie nieprawidłowości i w jakim trybie pracodawca będzie mógł „odebrać” pracownikowi (urzędnikowi) pracę zdalną?

W jakich sytuacjach pracownik (urzędnik) będzie składał co do zasady wiążący wniosek o pracę zdalną?

 • Czym taki wniosek będzie się różnił od wniosku o elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną? W jakich przypadkach będzie mógł odmówić i ile będzie miał na to czasu?
 • Czy pracodawca będzie mógł „odebrać” pracę zdalną wykonywaną na co do zasady wiążący wniosek pracownika (urzędnika)?

Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej?

 • W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł wycofać polecenie pracy zdalnej?

Na jakich zasadach pracownicy (urzędnicy) będą mogli korzystać z pracy zdalnej okazjonalnej?

 • Jaki będzie wymiar pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracodawca będzie musiał zaakceptować wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
 • Czym praca zdalna okazjonalna będzie się różnić od standardowej pracy zdalnej?
 • Czy informację o korzystaniu z pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie wpisać w świadectwie pracy?