Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Praca zdalna – zasady, rekomendacje, proponowane rozwiązania prawne

Termin

18-06-2020

Termin

18.06.2020

Czas trwania

2 godziny dydaktyczne (godz. 10.00-11.30)

Forma zajęć

Wykład on – line

Liczba uczestników

15

Koszt

120.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

- pracownicy działów kadr,

-kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,

- radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Zapoznanie uczestników webinarium ze specyfiką nowej formy wykonywania pracy jaką jest praca zdalna oraz zasadami, które mają do niej zastosowanie w ramach nowych i dotychczasowych przepisów

Efekty szkolenia

- rozszerzenie wiedzy uczestników o znajomość prawa z zakresu stosowania pracy zdalnej,

- zwrócenie uwagi na praktyczne problemy, które pojawią się w trakcie pracy zdalnej i poinformowanie o poprawnych sposobach ich rozwiązania

Program

 1. Kiedy i w jakich warunkach może być wydane polecenie pracy zdalnej?
 2. Czego można wymagać w poleceniu pracy zdalnej?
 3. Zasady cofnięcia polecenia pracy zdalnej?
 4. Jakie rodzaje pracy mogą być wykonywane w ramach pracy zdalnej?
 5. Jakie są obowiązki w zakresie zorganizowania warunków pracy zdalnej?
 • Jak zapewniać środki pracy, na jakich zasadach pracownik może używać swojego sprzętu i narzędzi pracy?
 • Na czym ma polegać ochrona danych osobowych i tajemnicy pracodawcy w trakcie pracy zdalnej?
 1. Jak organizować czas pracy w ramach pracy zdalnej:
 • jak potwierdzać rozpoczęcie pracy? jakie rozwiązania stosować zamiast listy obecności?
 • na czym ma polegać obowiązek ewidencjonowania przez pracownika wykonanych czynności?
 • jak traktować szkolenia on- line w trakcie pracy zdalnej?
 • jak pracownik ma korzystać z przerw w czasie pracy zdalnej?
 • jak prowadzić ewidencję czasu pracy w ramach pracy zdalnej i jak gromadzić dokumentację związaną z czasem pracy?
 • jak polecać pracę nadliczbową w trakcie pracy zdalnej?
 • czy w czasie pracy zdalnej można powierzyć dyżur?
 • czy możliwe są wyjścia prywatne w trakcie pracy zdalnej?
 • które dokumenty dotyczące czasu pracy będą mogły być przechowywane w dokumentacji pracowniczej bez podpisu pracownika?
 1. Czy można wzywać pracownika wykonującego pracę zdalną do biura?
 2. Czy można kontrolować pracownika w trakcie pracy zdalnej (monitoring)?