Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Praca na danych osobowych i dokumentach kadrowych, w tym wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami i najnowszą wykładnią

Termin

03-03-2020

Termin

3.03.2020

Czas trwania

 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów
 • inspektorzy ochrony danych osobowych
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników oraz prawidłowego postępowania z dokumentacją pracowniczą i innymi dokumentami zbieranymi i wytwarzanymi w procesie zatrudnienia, wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, w tym w zakresie układania dokumentów w poszczególnych zbiorach dokumentacji pracowniczej, zapoznanie uczestników z wykładnią, co do okresu przechowywania danych i dokumentów dotyczących zatrudnienia.

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą tematyki szkolenia
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 • Problematyka przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie, kandydatów do pracy oraz pracowników zgodnie z RODO i przepisami prawa pracy
 • Wykładnia dotycząca układania dokumentów w dokumentacji pracowniczej
 • Wykładnia dotycząca obowiązku przeglądania dokumentacji pracowniczej i dokonywania „audytu” przetwarzanych w jej ramach danych,
 • Wykładnia dotycząca obowiązków informacyjnych w związku z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Dokumentacja czasu pracy, w tym nowe dokumenty które mogą być tworzone i umieszczane w ewidencji czasu pracy w związku z najnowszym orzecznictwem dotyczącym pracy w godzinach nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy
 • Wykładnia dotycząca przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej oraz elektronicznej