Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Nowe obowiązki związane z zatrudnieniem i zmianą warunków zatrudnienia

Termin

10-11-2022

Termin

10.11.2022

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • poinformowanie o zmianach w prawie pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat zmian

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowelizacji przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować 

Program

Jak zmiany w przepisach wpływają na proces rekrutacyjny?

 • Na jakim etapie rekrutacji trzeba będzie dokonać zapoznania z procedurą zgłoszeń wewnętrznych dla sygnalistów? Czy takie zapoznanie musi nastąpić także w odniesieniu do np. zleceniobiorców albo wolontariuszy czy stażystów?
 • O czym trzeba poinformować w procedurze zgłoszeń dla sygnalistów?
 • Jaka nowa kategoria kandydatów do pracy ma preferencje w zatrudnianiu w administracji publicznej?
 • Kiedy pracodawca powinien zatrudnić kandydata zgodnie z kwalifikacjami nabytymi w czasie służby wojskowej?
 • Jak traktować okres odbywania służby wojskowej w zależności od terminu, w jakim po jej zakończeniu pracownik (urzędnik) powróci do pracy lub podejmie nowe zatrudnienie?

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie mógł wnioskować o zmianę rodzaju i treści umowy o pracę?

 • W jakiej postaci pracownik będzie mógł złożyć taki wniosek?
 • Zmiany jakich warunków umowy pracownik będzie mógł się domagać?
 • Czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o zmianę postanowień umowy?
 • Czy pracodawca będzie musiał odpowiedzieć na wniosek pracownika? W jakiej postaci i w jakim terminie? Jaki będzie skutek nieudzielenia odpowiedzi na wniosek?
 • Czym taki wniosek będzie się różnił od prośby o zmianę treści umowy o pracę na mocy porozumienia stron?
 • Czy pracownik (urzędnik), który składa takie wnioski podlega ochronie trwałości zatrudnienia?

Jaki nowy obowiązek będzie musiał zostać spełniony w razie dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy umowy na czas określony?

Na jakich zasadach trzeba będzie spełnić obowiązki informacyjne wobec nowego pracownika (urzędnika)?

 • W jakim terminie i w jakiej postaci trzeba będzie przekazywać pracownikowi (urzędnikowi) indywidualną informację o warunkach zatrudnienia ? Czy taką informację można będzie przekazać np. e-mailem?
 • O czym trzeba będzie poinformować pracownika (urzędnika)? Ile punktów musi zawierać nowa informacja?
 • Czy wystarczające będzie powołanie się na przepis powszechnie obowiązujący lub wynikający z regulaminu pracy?
 • Jakie dodatkowe informacje trzeba będzie przekazać, gdy pracownik (urzędnik) przejdzie na pracę zdalną? Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie aktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
 • Jak szybko trzeba zaktualizować informację, gdy warunki zatrudnienia się zmienią? Czy każda zmiana warunków zatrudnienia wymaga zmiany informacji?
 • Ile czasu ma pracownik zatrudnionym przed nowelizacją przepisów, żeby domagać się aktualizacji otrzymanej wcześniej informacji o warunkach zatrudnienia? Ile czasu ma pracodawca na aktualizację?

W jaki sposób po zmianach pracownik dowie się o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwości awansu oraz wolnych stanowiskach pracy u danego pracodawcy?

Na jakich zasadach można rozpocząć i zakończyć wykonywanie pracy zdalnej:

 • Jakie obowiązki informacyjne trzeba będzie spełnić, jakie dokumenty przekazać oraz jakie oświadczenia pobrać od pracownika (urzędnika), żeby mógł zdalnie pracować na co dzień albo hybrydowo?
 • Jak trzeba będzie rozliczać koszty pracy zdalnej i z czego zasady rozliczania będą wynikać?
 • Na jakich zasadach można wykonywać pracę zdalną okazjonalną?
 • Na jakich zasadach możliwe będzie zakończenie wykonywania pracy zdalnej i powrót do poprzedniej organizacji pracy?
 • Wobec jakiej kategorii pracowników (urzędników) pracodawca jest ograniczony w swobodzie wnioskowania o zakończenie pracy zdalnej?
 • Czy przełożony będzie mógł „zabrać” pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy pracodawca będzie mógł jednostronnie zakończyć pracę zdalną w wyniku przeprowadzonej kontroli?
 • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej?
 • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł, a na jakich musiał odwołać polecenie pracy zdalnej?

Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie zmieniał sposób wykonywania pracy na elastyczną organizację pracy?

 • Jakim kategoriom pracowników (urzędników) będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie dane trzeba podać we wniosku o elastyczną organizację pracy i z jakim wyprzedzeniem pracownik (urzędnik) musi złożyć wniosek?
 • Jak ma postąpić pracodawca, który otrzyma taki wniosek, czy musi go zaakceptować?
 • Gdzie przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy?
 • Na jakich zasadach może nastąpić wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy?
 • Czy pracodawca musi się zgodzić na wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy i dopuścić pracownika (urzędnika) do poprzedniej organizacji pracy we wskazanym terminie?
 • Czy pracownik (urzędnik) w czasie elastycznej organizacji pracy podlega ochronie trwałości zatrudnienia?

Jakie obowiązki, w jakiej postaci i w jakim terminie trzeba będzie spełnić bezpośrednio po wprowadzeniu prewencyjnej kontroli obecności w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu i jaki dokument trzeba będzie przekazać  pracownikowi, który rozpoczyna pracę na stanowisku objętym taką kontrolą?

 • O czym trzeba będzie poinformować pracownika niedopuszczeniem go do pracy z powodu obecności w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?