Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Praca zdalna w administracji publicznej oraz rozwiązania prawne wprowadzone w pierwszej nowelizacji Kodeksu pracy

Termin

08-03-2023

Termin

8.03.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi,

Cele

 • poinformowanie o zmianach w prawie pracy,
 • usystematyzowanie wiedzy na temat zmian,

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z zakresem nowelizacji przepisów,
 • praktyczna ocena zakresu dodatkowych obowiązków, do realizacji których trzeba się przygotować 

Program

 1. Jakie rodzaje pracy zdalnej będą mogły być stosowane w każdym urzędzie i nie będą wymagały szczególnego wdrożenia?
 • Na jakich zasadach pracownik (urzędnik) będzie mógł świadczyć pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy pracującemu zdalnie okazjonalnie zmieni się miejsce pracy?
 • Ile dni pracy zdalnej okazjonalnej będzie przysługiwać? Czy ten limit będzie można zmniejszyć lub zwiększyć w danym urzędzie?
 • Czy dni wykorzystanej pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie zliczać?
 • Jaki będzie skutek przekroczenia limitu dni takiej pracy?
 • Czy wykorzystane dni pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie wpisywać w świadectwie pracy pracownika (urzędnika)?
 • Czy bezpośredni przełożony będzie musiał zaakceptować wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy pracownik (urzędnik) będzie mógł wykorzystać jednorazowo wszystkie dni pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy praca zdalna okazjonalna będzie mogła być świadczona z zagranicy?
 • Jakie będą skutki wezwania pracownika (urzędnika) do urzędu, gdy będzie w pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną pracownik (urzędnik) będzie mógł świadczyć na własnym laptopie? Czy urząd będzie musiał płacić ekwiwalent za używanie własnego sprzętu do pracy?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej będzie przysługiwał zwrot kosztów zużytego na jej świadczenie prądu i Internetu?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie sporządzić dla pracującego zdalnie okazjonalnie?
 • Czy pracujący zdalnie okazjonalnie będzie musiał odbyć szkolenie okresowe bhp?
 • Czy pracujący zdalnie będzie musiał przestrzegać procedury ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdanej?
 • Czy pracujący zdalnie okazjonalnie będzie musiał mieć ergonomiczne stanowisko pracy?
 • Czy pracującego zdalnie okazjonalnie można będzie skontrolować w zakresie np. czasu pracy, przestrzegania bhp, przestrzegania ochrony danych osobowych?
 1. Czym standardowa praca zdalna (całkowita lub częściowa tzw. hybrydowa) będzie się różniła od pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Jak się ją będzie wprowadzać, gdyby urząd chciał taką pracę stosować wobec wybranych pracowników lub na określonych stanowiskach pracy?
 • Jakie postanowienia trzeba będzie zawrzeć w uzgodnieniu przejścia na pracę zdalną? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy uzgodnienie przejścia na pracę zdalną trzeba będzie przechowywać w części B akt osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie będą koszty takiej pracy zdanej? Na co trzeba będzie zwrócić uwagę ustalając ryczał za prąd i Internet? (propozycje praktycznych rozwiązań)
 • Jakie postanowienia trzeba będzie zawrzeć w Porozumieniu lub w Regulaminie zasad wykonywania pracy zdalnej obowiązującym w danym urzędzie?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie tworzyć dla pracującego zdalnie i jakie od niego odebrać?
 • Na jakich zasadach i w jakim zakresie możliwa będzie kontrola pracownika (urzędnika) pracującego zdalnie?
 • Na jakich zasadach będzie można zakończyć pracę zdalną? Czy uprawnienie do jej zakończenia będzie przysługiwało obydwu stronom stosunku pracy?
 • Jak szybko będzie musiał nastąpić powrót do pracy stacjonarnej?
 1. Na jakich zasadach będzie świadczona praca zdalna na wniosek uprawnionego pracownika (urzędnika)?
 • Czy można będzie odmówić pracy zdalnej uprawnionemu pracownikowi (urzędnikowi)?
 • Czy taka praca zdalna będzie mogła być całkowita albo hybrydowa? Kto będzie o tym decydował?
 • Z czego będą wynikać zasady wykonywania pracy zdalnej w takim przypadku?
 • Jakie dokumenty będą musiały zostać sporządzone i odebrane?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać uprawnionemu pracownikowi powrót do pracy stacjonarnej?
 • Jakie dalsze zmiany nastąpią, gdy zostanie wprowadzona praca zdalna w ramach elastycznej organizacji pracy?
 1. W jakich sytuacjach kierownik urzędu (dyrektor generalny) będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej?
 • Jakie działanie pracodawcy będzie musiało poprzedzać wydanie polecenia pracy zdalnej?
 • Jakie będą konsekwencje niezłożenia przez pracownika (urzędnika) oświadczenia na temat warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie koszty po stronie urzędu będzie generować praca zdalna na polecenie pracodawcy?
 • Z czego będą wynikały zasady wykonywania pracy zdanej na polecenie pracodawcy?
 • Jakie dokumenty będą musiały zostać sporządzone i odebrane?
 • Na jakich zasadach i w jakim terminie pracodawca będzie mógł odwołać polecenie pracy zdalnej?
 1. Czy i w jakim zakresie nowe przepisy o kontroli trzeźwości będą mieć zastosowanie w administracji publicznej?
 • Jakie postanowienia warto wprowadzić w regulaminie pracy każdego urzędu?
 • Na jakich zasadach nie można będzie dopuścić do pracy pracownika (urzędnika) ze względu na zakaz wykonywania pracy w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po zażyciu środka działającego podobnie do alkoholu?
 • Jakie obowiązki informacyjne wobec pracowników (urzędników) trzeba spełnić?
 • Gdzie i na jakich zasadach przechowywać dokumenty z ewentualnej kontroli trzeźwości lub kontroli obecności w organizmie pracownika (urzędnika) środków działających podobnie do alkoholu?
 1. Czy nowe przepisy o badaniach profilaktycznych wpłyną na zakres skierowań, orzeczeń oraz czy podniosą koszt badań?