Wykładowcy
Nasze szkolenia prowadzą najlepsi specjaliści:
•w przypadku szkoleń z wiedzy – nasi wykładowcy łączą zwykle wiedzę teoretyczną z praktyką pracy w administracji publicznej to znaczy są aktualnymi lub byłymi pracownikami administracji publicznej czyli:
-urzędów obsługujących naczelne organy władzy państwowej
-ministerstw
-urzędów centralnych i terenowych administracji rządowej
-agencji rządowych
-urzędów administracji samorządowej
•w przypadku szkoleń z umiejętności (tzw. „szkolenia miękkie” – nasi wykładowcy przeprowadzili wiele szkoleń i treningów dla osób z administracji publicznej znają więc realia i specyficzne potrzeby administracji publicznej
•w przypadku kursów językowych – nasi lektorzy pracują od wielu lat z osobami zatrudnionymi w administracji publicznej i dostosowują kursy (zagadnienia, słownictwo) do potrzeb pracowników administracji