Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Czas pracy w administracji

Termin

24-04-2020

Termin

24.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oraz praktyczne ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących czasu pracy, wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników.

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą czasu pracy
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce

Program

 • Podstawa prawna planowania i rozliczania czasu pracy pracowników administracji publicznej
 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy, niezbędno do prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, w szczególności
 • Okres odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Okres rozliczeniowy i jego znaczenie dla planowania i rozliczania czasu pracy
 • Dni wolne pracownika administracji publicznej (konieczność wprowadzenia w urzędzie oznaczeń poszczególnych dni wolnych),
 • Systemy czasu pracy, jakie mogą być stosowane wobec pracowników administracji publicznej, w tym praktyczne różnice między podstawowym, a równoważnym systemem czasu pracy,
 • Zasady prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników administracji publicznej
 • Obowiązek pracownika stawiania się do pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w tym problematyka tzw. czynności przygotowawczych
 • Problematyka odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej
 • Obowiązkowe zwolnienia pracowników od pracy i ich ewidencjonowanie oraz miejsce przechowywania dotyczących tego dokumentów
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych
 • Dodatkowa praca pracownika zatrudnionego na część etatu
 • Ograniczenie oraz zakaz pracy nadliczbowej, w tym ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej wynikające z obowiązku zachowania odpoczynku
 • Praca pracowników administracji publicznej w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności w soboty
 • Podróż służbowa pracownika, a jego czas pracy
 • Dokumentacja czasu pracy w postaci papierowej – wymagania