Daniel Nowicki

zajmuje stanowisko eksperckie w administracji publicznej. Od ponad 19 lat styka się z praktycznymi problemami zastosowania uregulowań Kpa, zarówno w ramach postępowań administracyjnych jak i postępowań sądowoadministracyjnych.  Kończy obronę rozprawy doktorskiej z zakresu procesowego prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne. Prowadził liczne szkolenia z zakresu administracyjnego prawa materialnego, ustrojowego oraz procesowego, m.in. w ramach służby przygotowawczej do Służby Cywilnej oraz dla pracowników administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. 

Prowadzone szkolenia