Daniel Nowicki

zajmuje stanowisko eksperckie w administracji publicznej w obsłudze prawne naczelnych i centralnych organów administracji publicznej. Od ponad 22 lat styka się z praktycznymi problemami zastosowania uregulowań Kpa, zarówno w ramach postępowań administracyjnych jak i postępowań sądowoadministracyjnych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postepowań administracyjnych w przedmiocie nakładania sankcji administracyjnych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Posiada znaczące doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne. Prowadził liczne szkolenia z zakresu administracyjnego prawa materialnego, ustrojowego i procesowego, m.in. w ramach służby przygotowawczej do Służby Cywilnej oraz dla pracowników samorządów terytorialnych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Prowadzone szkolenia