Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej

Termin

16-06-2016, 17-06-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski oraz petycje
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji

Cele

 • przedstawienie nowych regulacji o petycjach
 • przedstawienie praktyczne aspektów realizacji przepisów o skargach i wnioskach

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności udzielania odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski
 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań uproszczonych w zakresie petycji, skarg oraz wniosków

Program

 • prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków
 • właściwość organów w s prawach petycji, skarg oraz wniosków
 • pojęcie petycji i sposoby rozpoznawania
 • pojęcie skargi  i wniosku
 • relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego
 • przebieg postępowania w sprawie skarg i wniosków
 • sposoby rozpatrzenia skargi i wnioski
 • nadzór i kontrola nad  przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków