Sławomir Peszkowski

od 17 lat pracuje w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa administracyjnego, ukończył m.in. aplikację legislacyjną; wykładowca akademicki, obecnie adiunkt i Kierownik Katedry Administracji Publicznej Społecznej Akademii Nauk; od 2010 r. wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego oraz programów dydaktycznych w zakresie prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz nauki administracji; prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i legislacji.

Prowadzone szkolenia